Waarom werken bij Stichting Delta De Bilt interessant?

Stichting Delta De Bilt vormt een veelkleurig palet van 10 samenwerkende scholen voor katholiek, protestants, algemeen christelijk en algemeen bijzonder basisonderwijs in De Bilt, Bilthoven en Maartensdijk.  Ruim 250  medewerkers zetten zich in om elk van de ongeveer 2600 leerlingen de best mogelijke basis te geven voor de toekomst. Stichting Delta De Bilt is een aantrekkelijke werkgever en biedt medewerkers ontwikkelkansen.

Vacatures

Als zich vacatures voordoen binnen onze stichting, volgen we het afgesproken protocol “Werving en selectie”. Hierin is onder meer opgenomen dat vaste medewerkers als eerste de kans krijgen om van school en/of van functie te veranderen.

We hebben regelmatig vacatures. Zowel parttime als fulltime. Interesse? mail naar kantoor@deltadebilt.nl

Samenwerken met de Marnix Academie

De scholen binnen Stichting Delta hebben een taak in het opleiden van nieuwe leraren. Voor een groot deel vindt die opleiding plaats in de praktijk, in de klas van de kinderen. Onze scholen hebben er voor gekozen om in het Partnerschap in Opleiding en Ontwikkeling (POO) samen te werken met de Marnix Academie (www.marnixacademie.nl), lerarenopleiding basisonderwijs (pabo), in Utrecht.

Het partnerschap heeft als doel, behalve het opleiden van nieuwe leraren voor het basisonderwijs, om samen het onderwijs op de scholen en de opleiding waar mogelijk te verbeteren. De expertise van de pabo kan worden ingezet voor onderzoek, om de ontwikkeling van de school te ondersteunen. Studenten en leraren werken gezamenlijk aan die schoolontwikkeling. Voor de verdere ontwikkeling maken wij gebruik van advies, cursussen en opleidingen van het Marnix Onderwijscentrum (www.marnixonderwijscentrum.nl), onderdeel van de Marnix Academie. Jaarlijks wordt er een beleidsplan geschreven, waarin de doelen en plannen voor het betreffende jaar zijn weergegeven.