Samenwerkend voor Passend Onderwijs in Zuid Oost Utrecht!

Per 1 augustus 2014 is Passend onderwijs ingevoerd. Scholen werken nu nog meer samen om ieder kind een passende vorm van onderwijs te bieden. Hiertoe is een nieuw samenwerkingsverband opgericht: swv ZOUT (ZuidOost-UTrecht). Meer informatie over dit belangrijke onderwerp vindt u op www.swvzout.nl

Elk kind heeft recht op goed onderwijs dat aansluit bij zijn mogelijkheden en behoeften. Oók kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Voor de meeste kinderen (ruim 98%) is het reguliere basisonderwijs de beste plek. Als het echt nodig is, kan een kind naar het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs.