Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd. Door deze wet gaan scholen nauwer met elkaar samenwerken. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat alle kinderen het onderwijs, de ondersteuning en de begeleiding krijgen die zij nodig hebben. Alle scholen in onze regio (regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs) hebben zich verenigd in het Samenwerkingsverband ZOUT. Dit Samenwerkingsverband is actief in de regio Zuidoost-Utrecht.

Het samenwerkingsverband ZOUT brengt regelmatig een nieuwsbrief voor alle betrokkenen uit.

Voor meer informatie klikt u op ZOUT.