Tevredenheidspeilingen

In april 2022 is de tweejaarlijkse tevredenheidspeiling gehouden onder ouders, leerkrachten en leerlingen. De uitkomsten zijn verwerkt in rapporten die op stichtings- en schoolniveau worden besproken.

Opvallend: De ouders zijn vooral positief over de sfeer en de inrichting van de schoolgebouwen, de omgang van de leerkrachten en de leerlingen onderling, de inzet en motivatie van de leerkrachten, de sfeer in de klassen en de aandacht voor normen en waarden.

Opvallend: groot verschil in respons van ouders op de verschillende scholen (de respons varieerde van 25% tot 65%)

Opvallend: de leerlingen halen hoge scores, gaan graag naar school, maar vinden dat het leerstofaanbod beter kan. 

Opvallend: de leerlingen zijn enorm tevreden / enthousiast over bewegingsonderwijs (bijna de maximale score!)

Opvallend: Rekenen werd twee jaar geleden door onze leerlingen het minst gewaardeerd (werk aan de winkel dus!). Mooi om te zien dat dit vak in de lift zit! (ook de resultaten gaan gestaag omhoog)

De overige opvallende zaken zijn veelal op schoolniveau. Mooi om te zien dat scholen elkaar hierbij steeds meer gaan helpen (samenwerken)

In het voorjaar van 2024 worden weer tevredenheidspeilingen gehouden.