Van Dijckschool 100 jaar

De Van Dijckschool in Bilthoven bestaat 100 jaar. Van harte gefeliciteerd!

Afgelopen zaterdag was daar een perfect georganiseerde reünie, waar meer dan 500 mensen hun oude school bezochten.

Deze week heeft de lustrumcommissie een schitterend programma voor de huidige leerlingen, de ouders en de personeelsleden.

Op maandag 9 oktober werd de feestelijke week geopend door Burgemeester Sjoerd Potters en Wethouder Madeleine Bakker.

Voor meer informatie, kijk op www.vandijckschoolbilthoven.nl

 

5 oktober 2017

Helaas hebben de Wijzen uit Den Haag en de vakbonden nog geen overeenstemming over het extra budget voor de basisscholen om de salarissen te verhogen en de werkdruk te verlagen. Momenteel is het bod van de politiek te laag om serieus te nemen en hebben de vakbonden en het landelijk actiecomité donderdag 5 oktober uitgekozen om te gaan staken. Persoonlijk ben ik geen groot voorstander van stakingen, maar ik heb veel begrip voor de situatie van de leerkrachten in het basisonderwijs. Daarnaast zie ik ook het tekort aan leerkrachten toenemen en ik die trend moeten we keren.
Stichting Delta De Bilt verleent medewerking aan de leerkrachten en gaat er dan ook van uit dat zij op 5 oktober geen les zullen geven.

Wat zou het mooi zijn als voor die datum een echt bod verschijnt en dat de leerkrachten op de dag van de leraar (5 oktober) met plezier en vol vertrouwen in de toekomst ‘gewoon’ aan het werk zijn.

Martin van Veelen

Meer informatie op www.pofront.nl

 

 

 

27 juni : een uurtje later.

Onderstaande tekst is gestuurd naar de ouders/verzorgers van onze scholen

Aan de ouders / verzorgers van de leerlingen
van de scholen van Stichting Delta De Bilt

Bilthoven, 13 juni 2017.

Onderwerp: PO in actie.

Geachte heer/mevrouw,

Het zal u niet ontgaan zijn, dat de meeste leerkrachten in het basisonderwijs veel werkdruk ervaren en dat zij het salaris ontoereikend vinden, zeker in vergelijking met de collega’s in het voortgezet onderwijs. Daarnaast wordt de komende jaren een enorm tekort aan leerkrachten verwacht. Om in de toekomst een instroom van voldoende leerkrachten te kunnen garanderen, moet er nu echt iets gebeuren.

De vakbonden en de PO-raad zijn momenteel over deze onderwerpen in gesprek met het departement van onderwijs en de politiek verantwoordelijken. Als het overleg vastloopt en er geen duidelijke verbeteringen optreden, dan sluit ik niet uit dat de scholen in september een of meer dagen dicht gaan (er wordt zelfs over een week gesproken). In Nederland is ruim 90% van de leerkrachten bereid om te staken.

Veel mensen zullen denken: “Leerkrachten kunnen toch niet staken, want dat is een slecht voorbeeld voor de kinderen”, of “De niet stakende leerkrachten letten wel op de kinderen waarvan de beide ouders werken”. Dat is in het verleden wel zo gebeurd. Een groot verschil met toen is, dat nu ook bijna alle schoolbesturen bereid zijn om hun medewerking te verlenen door de scholen daadwerkelijk te sluiten.
Ik hoop dat het niet zo ver zal komen en dat de vakbonden met de betreffende minister tot aanvaardbare regelingen komen, want het onderwijs verdient echt meer geld en een mooie toekomst!

Om alvast voor de zomervakantie een signaal af te geven zullen de scholen op dinsdag 27 juni a.s. een uur later de deuren openen. U heeft dit landelijke initiatief waarschijnlijk al via de media vernomen. Het bestuur en de directies van Stichting Delta De Bilt ondersteunen de acties van de leerkrachten en geven hen de gelegenheid om op 27 juni een uur later te beginnen. De school is pas om 09.30 uur toegankelijk voor de kinderen, de school organiseert geen alternatieve opvang in of buiten de school.

Met vriendelijke groet,

Martin van Veelen
directeur – bestuurder

Ook ouder en overige belangstellenden kunnen dit initiatief steunen. Voor meer informatie: www.poinactie.nl
U kunt ook de petitie tekenen: www.pofront.nl/petitie

Vacatures

Op dit moment hebben we geen vacatures.

Interesse in een baan binnen Stichting Delta De Bilt? Stuur een open sollicitatie naar kantoor@deltadebilt.nl

Delta fietst voor Academisch Hospice Demeter

Stichting Delta De Bilt (tien basisscholen in de gemeente De Bilt) en de stichting Vrienden van Academisch Hospice Demeter organiseren op 31 maart een spinning- en bootcampevenement bij Sportcity in Bilthoven.
Het hospice bestaat 10 jaar en combineert sinds haar oprichting het geven van passende zorg met onderzoek, delen van kennis en het geven van onderwijs. Zij wil heel graag een ruimte, een ‘loods’ inrichten in de bestaande schuur op het terrein van het hospice. Het moet een centrum worden om samen te praten, te reflecteren, te onderzoeken, te ontwikkelen en te delen. Om goede zorg te kunnen geven, is kennis en ervaring nodig. Er is eigenlijk een gids, een loods, nodig. Iemand die je helpt om door de ‘onbekende wateren van de laatste levensfase te manoeuvreren’. Tot nu toe konden mensen hiervoor nergens terecht.
12-uurs spinningmarathonDe eerste actie in samenwerking met Stichting Delta dit jaar is een 12-uurs spinningmarathon op 31 maart bij SportCity in Bilthoven. Meer dan driehonderd leerlingen van groep 8 nemen tussen 11.00 en 16.00 uur deel aan een les spinnen en bootcamp. Daarna is het de beurt aan hun ouders, ambtenaren van de Gemeente De Bilt, leden van sportverenigingen en andere inwoners van de gemeente. U bent welkom bij Sportcity die geheel belangeloos haar spinning- en bootcampzaal ter beschikking heeft gesteld. Er kan gespind worden tussen 16.00 uur en 22.00 uur.
U kunt zich individueel of als groep inschrijven via https://hospicedemeter.nl/10-jaar/. Natuurlijk kunt u ook doneren, zonder deel te nemen aan de marathon. Op de website vindt u ook informatie over de benefietavond en de fietstocht later dit jaar. De kosten per les bedragen 10 euro. Dit bedrag gaat volledig naar de bouw van de loods van de hospice.

Taalklas

In schooljaar 2015-2016 kwamen zo af en toe vluchtelingen met een status in onze gemeente wonen. Het aantal kinderen van deze vluchtelingen was vorig schooljaar te beperkt om hier een taalklas voor te starten. Gelukkig waren er steeds scholen bereid om deze ‘losse’ leerlingen op te vangen en hen onderwijs te geven (scholen van ons, maar ook de Vrije school en de Werkplaats hielpen mee).
In de afgelopen zomer nam het aantal toe en kwamen negen kinderen uit Syrië in onze gemeente wonen. We schakelden snel en met medewerking van WVT (www.vvsowvt.nl) kunnen we een lokaal bij hen gebruiken. En ook heel mooi dat Perruchia van der Woude (jarenlang leerkracht op de Julianaschool) de uitdaging aan wilde gaan om de taalklas te leiden.
De taalklas draait inmiddels enkele maanden en ook vanaf deze plaats een groot compliment aan Perruchia voor de wijze waarop ze de Taalklas runt. Ook de hulp van WVT en Vluchtelingenwerk De Bilt is prima! En ook heel mooi dat Anneke (uit de invalpool) waar nodig bijspringt.
Wat is het perspectief voor deze leerlingen? Het is de bedoeling dat de kinderen, als zij daaraan toe zijn, uitstromen naar een school in De Bilt of Bilthoven. We bekijken het op maat. Het ene kind kan sneller geheel of gedeeltelijk naar een reguliere basisschool, het andere kind heeft misschien wel een heel jaar nodig, alvorens hij aan een gewone school toe is. Het is soms niet alleen de taalachterstand, maar aangezien deze kinderen veel hebben meegemaakt, kunnen er ook allerlei andere factoren meespelen. We gaan er van uit dat alle scholen in onze gemeente bereid zijn om hierbij te helpen.

Vacatures: schooldirecteuren

Tijdens de afgelopen maanden hebben de benoemingsadviescommissies prima werk geleverd. In september solliciteerden ruim 120 kandidaten (per vacature). In oktober zijn diverse gesprekken gevoerd en assessments gedaan. Inmiddels zijn de twee nieuwe directeuren per 1 januari 2017 benoemd. Henriette van Amerongen wordt de nieuwe directeur van de Michaelschool en Aram Tonus gaat de Patioschool De Kleine Prins leiden.

Wij wensen hen een mooie tijd in onze stichting toe.

Ook vanaf deze plek onze dank aan alle sollicitanten.

 

 

 

Welkom Van Dijckschool

Van Dijckschool gaat door onder vlag van Delta De Bilt

De afgelopen weken is door diverse media aandacht besteed aan de Van Dijckschool. Volgens hen zou de Van Dijckschool gaan sluiten, maar dat is niet correct. Na constructief overleg tussen de gemeente De Bilt, het huidige bestuur van de Van Dijckschool (WereldKidz) en het nieuwe bestuur (Delta De Bilt) is besloten de Van Dijckschool door te laten gaan als onderdeel van Stichting Delta De Bilt voor primair onderwijs.

Vorige week heeft de Medezeggenschapsraad van de Van Dijckschool een extra ouderavond georganiseerd waarin het nieuwe bestuur de gelegenheid kreeg om aan de aanwezige ouders een nadere toelichting te geven op de brief die eerder door de MR onder de ouders was verspreid. Martin van Veelen (directeur-bestuurder van Delta De Bilt) stond niet lang stil bij het verleden, maar keek met de goed gevulde theaterzaal vooral vooruit. De leerkrachten en de ouders zullen als goede partners nog meer gaan samenwerken in het belang van de leerlingen . In het nieuwe schooljaar verwacht hij ongeveer 200 leerlingen verdeeld over de groepen 1 t/m 8 in de ‘nieuwe’ Van Dijckschool.

Vervolgens kreeg Rob van Maanen, de gelegenheid om zijn nieuwe schoolteam te presenteren. Met enige trots meldde hij dat het bijzonder is om in korte tijd zo’n geweldig schoolteam te formeren. Bijna alle leerkrachten die vanaf 1 augustus a.s. de kinderen gaan begeleiden, waren aanwezig. Iedere leerkracht stelde zich kort voor en kreeg vervolgens een warm applaus!

Tot slot beantwoordden Rob en Martin nog enkele vragen. Het viel op dat de informatie duidelijk was en dat de aanwezigen vooral heel tevreden waren met de nieuwe ontwikkelingen op hun school, die in oktober 2017 dus gewoon het 100-jarig bestaan kan vieren.