Beleidsplan 2019-2022

In de afgelopen maanden hebben we ons nieuwe beleidsplan vormgegeven en vastgesteld.

De webpagina https://www.deltadebilt.nl/missie-en-visie/ is geactualiseerd en daar kunt u ook ons beleidsplan 2019-2022 openen.

Het beleidsplan heeft als titel:  Boeiend onderwijs in een lerende organisatie.

Het beleidsplan geeft de scholen de richting en de kaders waarbinnen zij hun schoolplannen schrijven.

15 maart 2019

Helaas moeten we wederom een bericht plaatsen in het kader van acties in het Onderwijs.

De politiek onderkent nog steeds niet voldoende dat er een duidelijk verband bestaat tussen de ernstige tekorten aan leerkrachten in het basisonderwijs (over enkele jaren 4.000 fulltimebanen), de te lage salarissen en de ervaren werkdruk.

In dit verband geven we op 15 maart a.s. geen les op de scholen van onze stichting.

Het is heel belangrijk om ons beroep aantrekkelijker te maken, zodat de komende jaren meer (jonge) mensen kiezen voor de Pabo. Daar horen marktconforme salarissen en goede werkomstandigheden bij.
Daarnaast moeten we als onderwijs ook reflecteren op de wijze waarop wij ons presenteren, daar valt ook winst te behalen: werken in het onderwijs is immers hartstikke boeiend!

We hebben samen met de overheid in 2018 de eerste stap gezet, maar een flinke tweede stap is echt noodzakelijk!

 

Vacatures

De komende maanden ontstaan op diverse scholen van ons vacatures.
De vacatures zijn meestal van tijdelijke aard (bijvoorbeeld i.v.m. zwangerschapsverlof), maar er is bijna altijd uitzicht op een vaste benoeming.

Bent u hierin geïnteresseerd? Mail dan een open sollicitatie naar martin@deltadebilt.nl

Alvast bedankt!

 

Schooljaar goed begonnen.

Best spannend in een tijd met een ernstig lerarentekort, maar gelukkig hadden al onze leerlingen op de eerste schooldag een Leerkracht (met een hoofdletter). Zowel de leerlingen, het personeel als de ouders van de leerlingen gaan er dit jaar weer een prima schooljaar van maken. Samenwerken om het onderwijs nog boeiender te maken!

Het lerarentekort zal de komende jaren nog wel erger worden en ik vermoed dat wij er toch ook mee te maken krijgen. Voorlopig gaat het dus nog goed, maar wat als er straks meerder leerkrachten ziek zijn? Zijn er dan nog wel invallers? De politiek heeft helaas toch nog te veel het idee dat het vanzelf wel overgaat en neemt nog geen goede structurele maatregelen. (ach, als de parttimers wat meer gaan werken en als de ambtenaren in Amsterdam een beetje bijspringen dan kan dat in de rest van Nederland toch ook wel ……………pfff)

O ja, en dan zie ik op een ochtend bij het journaal de heer Van Praag een dom verhaal houden over twee keer een half uur per dag bewegen op school. Meer bewegen, daar ben ik het helemaal mee eens, maar hoezo onder schooltijd (nooit gehoord van werkdruk en lerarentekort?). Het kan ook anders: Van Praag, roep alle ouders op om meer met hun kinderen te bewegen; lekker ’s ochtends een stukje hardlopen, in ieder geval niet meer met de auto naar school, maar gewoon lopen of fietsen, na schooltijd verplicht buitenspelen enz……… dat zet zoden aan de dijk. En, vraag of het onderwijs mogelijkheden ziet om het bewegen meer te stimuleren.

Binnen Stichting Delta hebben we een goede groep gymleraren die alle gymlessen voor onze leerlingen verzorgen. Daarnaast is er een mooi sportaanbod in samenwerking met de sportverenigingen en de buurtsportcoaches. Ik vind dat groepsleerkrachten zeker de kansen moeten benutten om hun leerlingen meer te laten bewegen, als een les buiten kan, ga lekker naar buiten en zo zijn er best meer mogelijkheden, maar van de 8.760 uren in een jaar zijn de kinderen ‘slechts’ ongeveer 950 uur op school en daar moet al heel veel worden gedaan.

 

schoolsport 2018-2019

 

Schoolsportjaarkalender schooljaar 2018-2019.

Wat Wanneer Voor wie? Waar? Organisatie Verplicht?
Zwemfestijn 17 en 31 oktober 2018 Groep 7 Zwembad Brandenburg Stichting DELTA ja
Zaalvoetbal Kerstvakantie Groep 3 t/m 8 Sporthal De Bilt Buurtsportcoaches Nee
Basketbal en
Cool Moves           
22, 23, 24 en 25 januari 2019 Groep 8 Sporthal De Bilt Stichting DELTA Ja
Cruyff Court
(voetbal)
Maart Groep 7 en 8 Cruyff court De Bilt Buurtsportcoaches Nee
Schoolvoetbal 3 en 10 april  2019 Groep 5 t/m 8 Sportpark Weltevreden Stichting DELTA Nee
DELTA volleybal 18 april 2019 Leerkrachten DELTA Sporthal De Bilt Stichting DELTA Nee
Sportdagen 14, 16 en 17 mei 2019 Groep 6, 7 en 8 Sportpark Weltevreden Stichting DELTA Ja
Rugbytoernooi SRFC 12 of 19 juni 2019 Groep 6, 7 en 8 Sportvelden Werkplaats SRFC Nee
 

Verder worden dit schooljaar diverse clinics uitgevoerd door ijsvereniging IJBM alsmede door tennisvereniging TV FAK.
IJBM probeert voor 8 basisscholen in oktober/november 2018 schaatstrainingen te verzorgen op de Vechtse banen.

Voor informatie omtrent bovenstaande kunt U terecht bij : sportcie.deltadebilt@gmail.com

Bewegingsonderwijs

Op woensdag 21 februari heeft de vakgroep Bewegingsonderwijs van Stichting Delta De Bilt een workshop rugby georganiseerd.
Deze workshop begon om 15.00 uur tot 17.00 uur. De workshop werd gegeven door Joost Kuppens (Nederlandse rugbybond) in samenwerking met SRFC.
Alle vakleerkrachten waren lekker actief bezig tijdens deze workshop!

Na Gympedia is dit de 2e scholing! Zo blijven de vakleerkrachten up to date!

 

 

Vacatures (update)

Update:

Tijdens de afgelopen maanden zijn de meeste vacatures (per 1 augustus) op onze scholen ingevuld.

Met dank aan veel open-sollicitanten!

Mooi om ook hieraan te merken dat onze scholen zowel voor leerlingen, hun ouders en voor de leerkrachten goede plekken zijn om te leren en te werken.

Het kan alsnog gebeuren dat we in de zomer onverwachte vacatures krijgen.

Heeft u interesse om (op termijn) bij ons te komen werken? Stuur alvast een mail naar martin@deltadebilt.nl

Geen les op 12 december

 

 

 Helaas moet ik nu weer een stukje op onze site zetten in het kader van Primair Onderwijs in actie.

De politiek onderkent nog steeds niet dat er een direct verband bestaat tussen de ernstige tekorten aan leerkrachten (over enkele jaren 4.000 fulltimebanen), de te lage salarissen en de ervaren werkdruk.

Als er niet meer geld vrijgemaakt kan worden, zullen wij ook op onze scholen de gevolgen gaan ondervinden. Dat begint nu al met het moeilijk kunnen vinden van invallers, omdat alle beschikbare leerkrachten zijn ingezet in structurele banen. Op termijn zullen we steeds vaker klassen verdelen over de andere klassen of klassen naar huis moeten sturen. Zulke maatregelen willen we niet, maar straks kan het niet anders. Gevolgen daarvan laten zich raden; de kwaliteit van het onderwijs gaat achteruit, de werkdruk bij het personeel neemt nog verder toe (waardoor nog minder mensen leerkracht op een basisschool willen worden) en u moet het als ouders maar zien op te vangen. Naast het tekort aan leerkrachten staat de basisbekostiging van scholen al jaren onder druk: steeds minder geld voor huisvesting, verwarming, schoonmaak, boekjes, potloden.… Dat noemen we de stille bezuinigingen.

We kunnen dat niet zo laten gebeuren, het is tijd om actie te voeren.

In de media en de beeldvorming wordt beweerd dat het onderwijs al veel krijgt. Dat is maar een deel van het verhaal, de realiteit is anders:

  • De voorgestelde salarisverhoging (270 miljoen) komt neer op enkele tientjes per maand voor een leerkracht. Het gevraagde bedrag is 900 miljoen zodat het verschil tussen een basisschoolleerkracht en een leerkracht in het voortgezet onderwijs wat verkleind wordt. (welke student kiest anders nog voor de basisschool….)
  • De financiële impuls om de werkdruk te verlagen is weliswaar ruim 400 miljoen euro (in plaats van de gevraagde 500 miljoen), maar dat bedrag is pas in 2021 beschikbaar. In 2018 komt slechts 10 miljoen euro beschikbaar. Gedeeld door 7.000 scholen is dit ongeveer 1.500 euro per school.
  • Deze verhoging zou ook weer teniet gedaan kunnen worden door een bezuiniging van ruim 6 miljoen voor volgend jaar, oplopend tot 61 miljoen voor de komende jaren.

De nieuwe minister van Onderwijs (Arie Slob) heeft de afgelopen weken nog de kans gehad om met een acceptabel voorstel te komen. Dat is helaas niet gelukt, dus zullen de scholen op 12 december gesloten zijn.

Martin van Veelen

 

 

 

 

 

 

Week van Respect

Tweede week van november

In november 2004 werd Theo van Gogh op een gruwelijke wijze vermoord. Kort daarna riep Frans Poot personen van maatschappelijke organisaties en politiek bijeen om met elkaar na te denken over iets wat binnen onze gemeente het respect kon verbeteren. Hieruit ontstond het Platform respectvol samenleven De Bilt met als doel: We willen in deze samenleving een klimaat scheppen waarin mensen onderling, maar ook bevolkingsgroepen dichter bij elkaar komen te staan. Zodat ze elkaar beter leren kennen, meer waarderen en zich willen inzetten voor respectvol samenleven. Ik kan het niet bewijzen, maar ik heb zeker de indruk dat wij in een gemeente wonen waar we over het algemeen heel respectvol met elkaar om gaan. En dat in tegenstelling tot wat we op de tv zien of in de kranten lezen; sorry, ik bedoel natuurlijk ook Internet. Of de positieve ontwikkeling in onze gemeente komt door de actie van Frans? Volgens mij heeft het Platform zeker bijgedragen aan meer begrip voor elkaar. Er is nog genoeg te verbeteren, maar ik zie in het onderwijs zoveel supergoede leerkrachten die hun leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin we geen vooroordelen meer hebben over mensen die anders zijn door geloof, kleur, afkomst, geaardheid enzovoort.

Al meer dan tien jaar besteden we in de tweede week van november extra aandacht aan respect. Bijvoorbeeld op veel basisscholen komen bezoekers die afhankelijk van hun achtergrond in gesprek gaan met een bovenbouwgroep. De Burgemeester of een Wethouder bespreken wat anders, dan een bekende sporter of iemand van vluchtelingenwerk. Ook namens Frans, hartelijk dank voor ieders bijdrage aan een nog respectvoller De Bilt. Volgens mij zullen veel mensen wel gedacht hebben dat ik weer een stukje zou schrijven over een mogelijke staking van basisscholen. Ja, misschien is het goed als ik de respectloze houding van de regering t.a.v. het basisonderwijs benoem. Wat zeurt ie nou, er komt toch veel geld. Ja, maar de eerste jaren nog niet. De afgelopen weken ben ik door veel mensen benaderd, die de opleiding tot onderwijsassistent hebben gevolgd. U krijgt extra geld, kunnen wij bij u komen werken? Helaas moet ik hen (en ook u) uit de droom helpen. In 2018 ontvangt het basisonderwijs 10 miljoen euro om iets aan de werkdruk te doen. Deel dit s.v.p. door 7.000 scholen en een school ontvangt gemiddeld minder dan 1.500 euro. Hopelijk komt de staking niet in de week van respect.