We gaan er op onze scholen van uit dat iedere groepsleerkracht zijn/haar uiterste best doet om voor alle kinderen zo passend mogelijk onderwijs te bieden en dus ook goed om gaat met hoogbegaafde kinderen.

Op iedere school is een extra aanbod voor hoogbegaafde kinderen buiten de eigen klas in de vorm van een plusklas.

Sinds kort hebben we ook een bovenschoolse voorziening (De Proeftuin) voor kinderen die het echt nodig hebben om een dag in de week extra begeleiding te krijgen. Deze voorziening wordt vanaf september 2023 gehuisvest in Het Lichtruim.