Leren met nieuwe media 

Ict (informatie- en communicatietechnologie) biedt de scholen van Delta De Bilt mogelijkheden om lesstof op meerdere manieren toe te passen, wat aantrekkelijker onderwijs oplevert. Door lesstof zowel visueel, auditief en interactief aan te bieden, leren leerlingen beter en meer. De inzet van educatieve software die een deel van de instructietaak van de leraar overneemt, maakt het onderwijs efficiënter en uitdagender.

Zwakkere leerlingen hebben veel profijt van de herhalingsmogelijkheid die ict met zich meebrengt. Daartoe worden goed ontworpen programma’s toegepast die aansluiten bij het niveau van de leerling en deze stapsgewijs door de lesstof heenleidt.

Nieuwe media vergroten de betrokkenheid van onze leerlingen. Leerlingen vinden het werken met ict-toepassingen leuk en zijn daardoor meer betrokken bij de lesstof. Daarnaast worden ict-toepassingen afgewisseld met andere werkvormen. Zo blijft onderwijs attractief.