Schakelklas (2022)

In onze gemeente zijn op dit moment (april 2022) ongeveer 120 Oekraïense vluchtelingen gehuisvest. Hiervan zijn er ongeveer 20 in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. Deze kinderen krijgen vanaf eind april onderwijs in een schakelklas. Deze schakelklas in ondergebracht in WVT (Bilthoven) en valt onder onze verantwoordelijkheid. Iedere lesdag zijn daar minimaal twee leerkrachten en een onderwijsassistent uit Oekraïne. Fijn, wederom die medewerking van alle partijen! (enkele jaren geleden werd dit ook zo mooi opgepakt voor de Syrische vluchtelingen). Wordt vervolgd.

Eind september 2022: Na ongeveer vijf maanden Schakelklas zijn de meeste van Oekraïense basisschoolleerlingen opgenomen op reguliere basisscholen in de zes kernen van onze gemeente; veelal in de buurt van hun woonadres. Fijn dat bijna alle basisscholen zo loyaal meewerken om deze kinderen een plek te bieden.

Taalklas (2016)

In schooljaar 2016-2017 heeft Stichting Delta in overleg met de andere scholen in gemeente De Bilt het initiatief genomen om de kinderen van vluchtelingen met een status op een aparte locatie (WVT) in een taalklas op te vangen. Vanaf september 2016  tot nu (februari 2020) zijn ongeveer 65 basisschoolkinderen van vluchtelingenouders in onze gemeente komen wonen.

De meeste kinderen zijn gestart in de taalklas, waar ze tot rust konden komen, zich veilig voelen en konden wennen aan de Nederlandse omgeving. Ze leerden Nederlands spreken en schrijven op een zodanig niveau dat ze hierna zo snel mogelijk (passend)onderwijs konden volgen op een reguliere basisschool in onze gemeente. Heel mooi dat bijna alle basisscholen in onze gemeente meewerken aan deze vervolgstap, zodat deze leerlingen zich echt welkom voelen.

Het aantal nieuwe kinderen voor de taalklas is te weinig om de taalklas in stand te houden. Na de voorjaarsvakantie sluiten we de taalklas. Tot de zomervakantie zullen de twee medewerkers van de taalklas op de diverse basisscholen ‘hun’ oud-leerlingen extra ondersteunen. Nieuwe kinderen, voornamelijk door gezinshereniging, zullen we in overleg met de scholen en Vluchtelingenwerk De Bilt helpen bij het zoeken naar een passende school. Mocht het aantal onverwacht toch weer flink toenemen, dan kunnen we snel schakelen en weten we dat WVT weer bereid is om ons te helpen door een lokaal beschikbaar te stellen.

Nogmaals: iedereen die ons en de kinderen hierbij heeft geholpen: superbedankt! Wat gaaf om in deze gemeente te werken en te wonen!

Mooie film: De Rode Krijtjes.

De kinderen hebben in hun jonge leven al veel meegemaakt. Het fijn dat iedereen probeert om deze kinderen een fijne plek te geven ook al weten we dat het een hele klus is om ook deze kinderen een passend aanbod te geven in de groep. Om een beetje idee te hebben wat deze kinderen hebben meegemaakt raden we je aan de film  ‘rode krijtje’ te bekijken. Deze film is gemaakt door een student die de kinderen van de taalklas een periode heeft gefilmd. De film is vertoond op het filmfestival in Utrecht.

Via onderstaande link

https://vimeo.com/242700690