Taalklas 

In schooljaar 2016-2017 heeft Stichting Delta in overleg met de andere scholen in gemeente De Bilt het initiatief genomen om de kinderen van vluchtelingen met een status op een aparte locatie (WVT) in een taalklas op te vangen. Vanaf september 2016  tot nu (februari 2020) zijn ongeveer 65 basisschoolkinderen van vluchtelingenouders in onze gemeente komen wonen.

De meeste kinderen zijn gestart in de taalklas, waar ze tot rust konden komen, zich veilig voelen en konden wennen aan de Nederlandse omgeving. Ze leerden Nederlands spreken en schrijven op een zodanig niveau dat ze hierna zo snel mogelijk (passend)onderwijs konden volgen op een reguliere basisschool in onze gemeente. Heel mooi dat bijna alle basisscholen in onze gemeente meewerken aan deze vervolgstap, zodat deze leerlingen zich echt welkom voelen.

Het aantal nieuwe kinderen voor de taalklas is te weinig om de taalklas in stand te houden. Na de voorjaarsvakantie sluiten we de taalklas. Tot de zomervakantie zullen de twee medewerkers van de taalklas op de diverse basisscholen ‘hun’ oud-leerlingen extra ondersteunen. Nieuwe kinderen, voornamelijk door gezinshereniging, zullen we in overleg met de scholen en Vluchtelingenwerk De Bilt helpen bij het zoeken naar een passende school. Mocht het aantal onverwacht toch weer flink toenemen, dan kunnen we snel schakelen en weten we dat WVT weer bereid is om ons te helpen door een lokaal beschikbaar te stellen.

Nogmaals: iedereen die ons en de kinderen hierbij heeft geholpen: superbedankt! Wat gaaf om in deze gemeente te werken en te wonen!

Mooie film: De Rode Krijtjes.

De kinderen hebben in hun jonge leven al veel meegemaakt. Het fijn dat iedereen probeert om deze kinderen een fijne plek te geven ook al weten we dat het een hele klus is om ook deze kinderen een passend aanbod te geven in de groep. Om een beetje idee te hebben wat deze kinderen hebben meegemaakt raden we je aan de film  ‘rode krijtje’ te bekijken. Deze film is gemaakt door een student die de kinderen van de taalklas een periode heeft gefilmd. De film is vertoond op het filmfestival in Utrecht.

Via onderstaande link

https://vimeo.com/242700690