Hoogbegaafdheid

Kinderen hebben recht op passend onderwijs. Dit geldt voor alle kinderen, dus ook voor hen die makkelijk leren. De praktijk leert ons dat de onderwijsbehoefte van intelligente-, begaafde en hoogbegaafde leerlingen voornamelijk gebaat is bij een andere aanpak. Binnen stichting Delta bieden we deze leerlingen extra uitdagingen in de groep, en op diverse scholen ook buiten de groep, maar wel op de eigen school. Zo kunnen zij gericht werken aan de ontwikkeling van hun specifieke begaafdheid.

Verbreding
Naast het aanbieden van de standaard lesstof wordt er ook meer leerstof aangeboden in een bredere context.

Verdieping
De aangeboden leerstof wordt uitgediept met meer achtergronden over hetzelfde onderwerp. Daartoe zijn verschillende programma’s en methoden op de scholen aanwezig.

Exploratie
Begaafde leerlingen willen graag onderzoeken: o.a. de methode Vooruit! en de Pittige PlusTorens  bieden deze mogelijkheid.