Welkom Van Dijckschool

Van Dijckschool gaat door onder vlag van Delta De Bilt

De afgelopen weken is door diverse media aandacht besteed aan de Van Dijckschool. Volgens hen zou de Van Dijckschool gaan sluiten, maar dat is niet correct. Na constructief overleg tussen de gemeente De Bilt, het huidige bestuur van de Van Dijckschool (WereldKidz) en het nieuwe bestuur (Delta De Bilt) is besloten de Van Dijckschool door te laten gaan als onderdeel van Stichting Delta De Bilt voor primair onderwijs.

Vorige week heeft de Medezeggenschapsraad van de Van Dijckschool een extra ouderavond georganiseerd waarin het nieuwe bestuur de gelegenheid kreeg om aan de aanwezige ouders een nadere toelichting te geven op de brief die eerder door de MR onder de ouders was verspreid. Martin van Veelen (directeur-bestuurder van Delta De Bilt) stond niet lang stil bij het verleden, maar keek met de goed gevulde theaterzaal vooral vooruit. De leerkrachten en de ouders zullen als goede partners nog meer gaan samenwerken in het belang van de leerlingen . In het nieuwe schooljaar verwacht hij ongeveer 200 leerlingen verdeeld over de groepen 1 t/m 8 in de ‘nieuwe’ Van Dijckschool.

Vervolgens kreeg Rob van Maanen, de gelegenheid om zijn nieuwe schoolteam te presenteren. Met enige trots meldde hij dat het bijzonder is om in korte tijd zo’n geweldig schoolteam te formeren. Bijna alle leerkrachten die vanaf 1 augustus a.s. de kinderen gaan begeleiden, waren aanwezig. Iedere leerkracht stelde zich kort voor en kreeg vervolgens een warm applaus!

Tot slot beantwoordden Rob en Martin nog enkele vragen. Het viel op dat de informatie duidelijk was en dat de aanwezigen vooral heel tevreden waren met de nieuwe ontwikkelingen op hun school, die in oktober 2017 dus gewoon het 100-jarig bestaan kan vieren.