Week van Respect

Tweede week van november

In november 2004 werd Theo van Gogh op een gruwelijke wijze vermoord. Kort daarna riep Frans Poot personen van maatschappelijke organisaties en politiek bijeen om met elkaar na te denken over iets wat binnen onze gemeente het respect kon verbeteren. Hieruit ontstond het Platform respectvol samenleven De Bilt met als doel: We willen in deze samenleving een klimaat scheppen waarin mensen onderling, maar ook bevolkingsgroepen dichter bij elkaar komen te staan. Zodat ze elkaar beter leren kennen, meer waarderen en zich willen inzetten voor respectvol samenleven. Ik kan het niet bewijzen, maar ik heb zeker de indruk dat wij in een gemeente wonen waar we over het algemeen heel respectvol met elkaar om gaan. En dat in tegenstelling tot wat we op de tv zien of in de kranten lezen; sorry, ik bedoel natuurlijk ook Internet. Of de positieve ontwikkeling in onze gemeente komt door de actie van Frans? Volgens mij heeft het Platform zeker bijgedragen aan meer begrip voor elkaar. Er is nog genoeg te verbeteren, maar ik zie in het onderwijs zoveel supergoede leerkrachten die hun leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin we geen vooroordelen meer hebben over mensen die anders zijn door geloof, kleur, afkomst, geaardheid enzovoort.

Al meer dan tien jaar besteden we in de tweede week van november extra aandacht aan respect. Bijvoorbeeld op veel basisscholen komen bezoekers die afhankelijk van hun achtergrond in gesprek gaan met een bovenbouwgroep. De Burgemeester of een Wethouder bespreken wat anders, dan een bekende sporter of iemand van vluchtelingenwerk. Ook namens Frans, hartelijk dank voor ieders bijdrage aan een nog respectvoller De Bilt. Volgens mij zullen veel mensen wel gedacht hebben dat ik weer een stukje zou schrijven over een mogelijke staking van basisscholen. Ja, misschien is het goed als ik de respectloze houding van de regering t.a.v. het basisonderwijs benoem. Wat zeurt ie nou, er komt toch veel geld. Ja, maar de eerste jaren nog niet. De afgelopen weken ben ik door veel mensen benaderd, die de opleiding tot onderwijsassistent hebben gevolgd. U krijgt extra geld, kunnen wij bij u komen werken? Helaas moet ik hen (en ook u) uit de droom helpen. In 2018 ontvangt het basisonderwijs 10 miljoen euro om iets aan de werkdruk te doen. Deel dit s.v.p. door 7.000 scholen en een school ontvangt gemiddeld minder dan 1.500 euro. Hopelijk komt de staking niet in de week van respect.