Vluchtelingen

Momenteel worden op diverse scholen in de gemeente De Bilt kinderen van vluchtelingen begeleid. De kans dat het aantal leerlingen zal toenemen is reëel. Inmiddels zijn we in overleg met de gemeente, de scholen, het samenwerkingsverband en met Vluchtelingenwerk De Bilt om de opvang van deze leerlingen zo goed mogelijk te gaan doen. Het is heel mooi om te vernemen dat iedereen bereid is om een bijdrage te leveren bij de opvang en begeleiding van deze leerlingen.

De gemeente De Bilt zal ook tijdelijke opvang bieden (crisisopvang)
https://debilt.nl/nieuws/detail/liveblog-crisisnoodopvang-vluchtelingen