Taalklas

In schooljaar 2015-2016 kwamen zo af en toe vluchtelingen met een status in onze gemeente wonen. Het aantal kinderen van deze vluchtelingen was vorig schooljaar te beperkt om hier een taalklas voor te starten. Gelukkig waren er steeds scholen bereid om deze ‘losse’ leerlingen op te vangen en hen onderwijs te geven (scholen van ons, maar ook de Vrije school en de Werkplaats hielpen mee).
In de afgelopen zomer nam het aantal toe en kwamen negen kinderen uit Syrië in onze gemeente wonen. We schakelden snel en met medewerking van WVT (www.vvsowvt.nl) kunnen we een lokaal bij hen gebruiken. En ook heel mooi dat Perruchia van der Woude (jarenlang leerkracht op de Julianaschool) de uitdaging aan wilde gaan om de taalklas te leiden.
De taalklas draait inmiddels enkele maanden en ook vanaf deze plaats een groot compliment aan Perruchia voor de wijze waarop ze de Taalklas runt. Ook de hulp van WVT en Vluchtelingenwerk De Bilt is prima! En ook heel mooi dat Anneke (uit de invalpool) waar nodig bijspringt.
Wat is het perspectief voor deze leerlingen? Het is de bedoeling dat de kinderen, als zij daaraan toe zijn, uitstromen naar een school in De Bilt of Bilthoven. We bekijken het op maat. Het ene kind kan sneller geheel of gedeeltelijk naar een reguliere basisschool, het andere kind heeft misschien wel een heel jaar nodig, alvorens hij aan een gewone school toe is. Het is soms niet alleen de taalachterstand, maar aangezien deze kinderen veel hebben meegemaakt, kunnen er ook allerlei andere factoren meespelen. We gaan er van uit dat alle scholen in onze gemeente bereid zijn om hierbij te helpen.