Schooljaar goed begonnen.

Best spannend in een tijd met een ernstig lerarentekort, maar gelukkig hadden al onze leerlingen op de eerste schooldag een Leerkracht (met een hoofdletter). Zowel de leerlingen, het personeel als de ouders van de leerlingen gaan er dit jaar weer een prima schooljaar van maken. Samenwerken om het onderwijs nog boeiender te maken!

Het lerarentekort zal de komende jaren nog wel erger worden en ik vermoed dat wij er toch ook mee te maken krijgen. Voorlopig gaat het dus nog goed, maar wat als er straks meerder leerkrachten ziek zijn? Zijn er dan nog wel invallers? De politiek heeft helaas toch nog te veel het idee dat het vanzelf wel overgaat en neemt nog geen goede structurele maatregelen. (ach, als de parttimers wat meer gaan werken en als de ambtenaren in Amsterdam een beetje bijspringen dan kan dat in de rest van Nederland toch ook wel ……………pfff)

O ja, en dan zie ik op een ochtend bij het journaal de heer Van Praag een dom verhaal houden over twee keer een half uur per dag bewegen op school. Meer bewegen, daar ben ik het helemaal mee eens, maar hoezo onder schooltijd (nooit gehoord van werkdruk en lerarentekort?). Het kan ook anders: Van Praag, roep alle ouders op om meer met hun kinderen te bewegen; lekker ’s ochtends een stukje hardlopen, in ieder geval niet meer met de auto naar school, maar gewoon lopen of fietsen, na schooltijd verplicht buitenspelen enz……… dat zet zoden aan de dijk. En, vraag of het onderwijs mogelijkheden ziet om het bewegen meer te stimuleren.

Binnen Stichting Delta hebben we een goede groep gymleraren die alle gymlessen voor onze leerlingen verzorgen. Daarnaast is er een mooi sportaanbod in samenwerking met de sportverenigingen en de buurtsportcoaches. Ik vind dat groepsleerkrachten zeker de kansen moeten benutten om hun leerlingen meer te laten bewegen, als een les buiten kan, ga lekker naar buiten en zo zijn er best meer mogelijkheden, maar van de 8.760 uren in een jaar zijn de kinderen ‘slechts’ ongeveer 950 uur op school en daar moet al heel veel worden gedaan.