Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Een mooie ontwikkeling in ons samenwerkingsverband Zout. In onze regio gaan de samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs meer samenwerken, ter bevordering van de doorgaande lijn. Klik hier voor de gezamenlijke nieuwsbrief.