De Regenboog: 10 jaar!

In het voorjaar van 2005 besloot het bestuur van de openbare Buys Ballotschool om de school per 1 augustus 2005 te sluiten. De overige scholen in kern De Bilt hadden wachtlijsten en Guusta van Wijk en Martin van Veelen besloten om bij de gemeente aan te kloppen en de gemeente te vragen om medewerking bij een doorstart, maar dan wel onder een andere naam en onder een ander bestuur. Na enige twijfels heeft de gemeente meegewerkt aan dit verzoek. Per januari 2006 zijn de eerste leerlingen begonnen o.l.v. juf Rita. De eerste jaren hebben Guusta en Martin de Regenboog geleid en toen in 2008 bleek dat de prognoses klopten, is Douwe aangesteld als directeur. Daarna kennen we het verhaal van deze uitstekende school die deze week een mooi lustrumfeest houdt.

Kijk voor meer informatie over het 10 jarig bestaan op www.regenboog-debilt.nl