Passend onderwijs

Het is inmiddels al weer het tweede schooljaar dat we binnen ons  nieuwe samenwerkingsverband (ZOUT) vorm en inhoud geven aan Passend Onderwijs. De directeur van het samenwerkingsverband (Joop Hoogendoorn) heeft de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar geschreven. Klik hier voor deze nieuwsbrief. Voor meer informatie kunt u kijken op www.swvzout.nl en op www.passendonderwijs.nl