Inspectiebezoek

Enkele maanden geleden, net voor de Corona-crisis, bezocht de onderwijsinspectie het bestuur en enkele scholen van onze stichting i.v.m. een vierjaarlijks onderzoek naar de onderwijskwaliteit en de financiën. Wij kijken terug op een mooi proces dat resulteerde in een prima inspectierapport; we zijn daar best een beetje trots op.

Dit komt niet vaak voor:

Definitief rapport vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen Stichting Delta De Bilt voor Primair Onderwijs