Huiswerkbegeleiding De Bilt

Basisschoolleerlingen worstelen soms met Nederlands (begrijpend lezen, woordenschat, spelling) en rekenen. Het is dan ook niet gemakkelijk om alles te onthouden. Al vanaf groep 3 werken deze leerlingen aan vaardigheden zoals: leesvaardigheid, tekstbegrip, grammatica, spelling, schrijven en rekenen. Maar wat als een leerling moeite heeft met het Nederlandse taal en de vele regeltjes maar niet weet toe te passen? Of als een leerling helemaal niets meer begrijpt van al dat rekenen. De kans is groot dat er dan een leerachterstand ontstaat, en dat heeft grote risico’s voor de toekomst van het kind. Daarvoor is ”Huiswerkbegeleiding De Bilt” opgericht.

Wij vinden het belangrijk dat ouders met een laag inkomen hier gebruik van kunnen maken. Daardoor vragen wij een kleine bijdrage van € 2,50 per kind, per les. We werken in groepjes van max. 5 personen. Een les duurt één uur, en uw zoon/dochter wordt 10 minuten voor de les verwacht, uw kind zal van ons dan wat te drinken krijgen.

U kunt zich aanmelden op het mailadres: huiswerkbegeleidingdebilt@vvsowvt.nl en voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met F.Dahman, op telefoonnummer: 06 17369892.

Waar en wanneer:

VVSO WVT Talinglaan 10 3721 EA Bilthoven

Start datum: Maandag 30 Maart 2015

Maandag t/m Vrijdag vanaf 14:30