Geen les op 12 december

 

 

 Helaas moet ik nu weer een stukje op onze site zetten in het kader van Primair Onderwijs in actie.

De politiek onderkent nog steeds niet dat er een direct verband bestaat tussen de ernstige tekorten aan leerkrachten (over enkele jaren 4.000 fulltimebanen), de te lage salarissen en de ervaren werkdruk.

Als er niet meer geld vrijgemaakt kan worden, zullen wij ook op onze scholen de gevolgen gaan ondervinden. Dat begint nu al met het moeilijk kunnen vinden van invallers, omdat alle beschikbare leerkrachten zijn ingezet in structurele banen. Op termijn zullen we steeds vaker klassen verdelen over de andere klassen of klassen naar huis moeten sturen. Zulke maatregelen willen we niet, maar straks kan het niet anders. Gevolgen daarvan laten zich raden; de kwaliteit van het onderwijs gaat achteruit, de werkdruk bij het personeel neemt nog verder toe (waardoor nog minder mensen leerkracht op een basisschool willen worden) en u moet het als ouders maar zien op te vangen. Naast het tekort aan leerkrachten staat de basisbekostiging van scholen al jaren onder druk: steeds minder geld voor huisvesting, verwarming, schoonmaak, boekjes, potloden.… Dat noemen we de stille bezuinigingen.

We kunnen dat niet zo laten gebeuren, het is tijd om actie te voeren.

In de media en de beeldvorming wordt beweerd dat het onderwijs al veel krijgt. Dat is maar een deel van het verhaal, de realiteit is anders:

  • De voorgestelde salarisverhoging (270 miljoen) komt neer op enkele tientjes per maand voor een leerkracht. Het gevraagde bedrag is 900 miljoen zodat het verschil tussen een basisschoolleerkracht en een leerkracht in het voortgezet onderwijs wat verkleind wordt. (welke student kiest anders nog voor de basisschool….)
  • De financiële impuls om de werkdruk te verlagen is weliswaar ruim 400 miljoen euro (in plaats van de gevraagde 500 miljoen), maar dat bedrag is pas in 2021 beschikbaar. In 2018 komt slechts 10 miljoen euro beschikbaar. Gedeeld door 7.000 scholen is dit ongeveer 1.500 euro per school.
  • Deze verhoging zou ook weer teniet gedaan kunnen worden door een bezuiniging van ruim 6 miljoen voor volgend jaar, oplopend tot 61 miljoen voor de komende jaren.

De nieuwe minister van Onderwijs (Arie Slob) heeft de afgelopen weken nog de kans gehad om met een acceptabel voorstel te komen. Dat is helaas niet gelukt, dus zullen de scholen op 12 december gesloten zijn.

Martin van Veelen