Buurt- en schoolsportcoaches

Zowel op school, als in de buurt als op de verenigingen worden sportieve activiteiten aangeboden. Om hierbij zoveel mogelijk samen te werken en het sporten en bewegen voor zoveel mogelijk kinderen zo goed mogelijk aan te bieden, zijn buurtsportcoaches en schoolsportcoaches aangesteld. Klik hier voor meer informatie in de nieuwsbrief die Stichting Mens De Bilt heeft verzorgd.