5 oktober 2017

Helaas hebben de Wijzen uit Den Haag en de vakbonden nog geen overeenstemming over het extra budget voor de basisscholen om de salarissen te verhogen en de werkdruk te verlagen. Momenteel is het bod van de politiek te laag om serieus te nemen en hebben de vakbonden en het landelijk actiecomité donderdag 5 oktober uitgekozen om te gaan staken. Persoonlijk ben ik geen groot voorstander van stakingen, maar ik heb veel begrip voor de situatie van de leerkrachten in het basisonderwijs. Daarnaast zie ik ook het tekort aan leerkrachten toenemen en ik die trend moeten we keren.
Stichting Delta De Bilt verleent medewerking aan de leerkrachten en gaat er dan ook van uit dat zij op 5 oktober geen les zullen geven.

Wat zou het mooi zijn als voor die datum een echt bod verschijnt en dat de leerkrachten op de dag van de leraar (5 oktober) met plezier en vol vertrouwen in de toekomst ‘gewoon’ aan het werk zijn.

Martin van Veelen

Meer informatie op www.pofront.nl