30 en 31 januari

Geachte heer/mevrouw,

De vakbonden roepen het personeel op om op 30 en 31 januari a.s. te staken. Het is het recht van ieder personeelslid om op die dagen te staken, dus dat zal ik als bestuurder van Delta ook respecteren. In tegenstelling tot de eerdere acties, werk ik formeel niet mee aan deze staking. Dat betekent dat stakend personeel niet wordt uitbetaald.

Waarom werk ik deze keer niet mee? Over dit onderwerp kan ik een brief vullen met voordelen en nadelen, maar ik beperk mij tot de kern: er zijn inmiddels stappen gezet voor verbetering van de salarissen en de vermindering van de werkdruk en ook in 2020 zijn er goede vooruitzichten. Mochten de onderhandelingen richting de komende CAO tegenvallen, dan sluit ik niet uit dat ik volgende acties weer volledig zal steunen.

Het kan tijdens de komende actiedagen zo zijn, dat de ene school in onze gemeente dicht gaat en dat de andere school open blijft. Het kan ook binnen een school variëren: de ene groep heeft les en de andere heeft vrij; een dag of twee dagen. Een school mag zelf de keuzes maken. De schooldirecteur zal de personeelsleden, de ouders en de leerlingen op de hoogte brengen.

Dat er een gruwelijk lerarentekort is, staat als een paal boven water, en dat dit tekort mede is ontstaan door wanbeleid van de rijksoverheid hoeft m.i. ook verder geen betoog.
Samen met de overheid werken we nu aan ontwikkelingen, die het lerarentekort oplossen. Ook binnen mijn verantwoordelijkheid en mogelijkheden draag ik bij aan oplossingen.

Ik reken op uw begrip bij de keuzes die individuele leerkrachten en scholen maken.

Met vriendelijke groet,

Martin van Veelen
directeur – bestuurder