27 juni : een uurtje later.

Onderstaande tekst is gestuurd naar de ouders/verzorgers van onze scholen

Aan de ouders / verzorgers van de leerlingen
van de scholen van Stichting Delta De Bilt

Bilthoven, 13 juni 2017.

Onderwerp: PO in actie.

Geachte heer/mevrouw,

Het zal u niet ontgaan zijn, dat de meeste leerkrachten in het basisonderwijs veel werkdruk ervaren en dat zij het salaris ontoereikend vinden, zeker in vergelijking met de collega’s in het voortgezet onderwijs. Daarnaast wordt de komende jaren een enorm tekort aan leerkrachten verwacht. Om in de toekomst een instroom van voldoende leerkrachten te kunnen garanderen, moet er nu echt iets gebeuren.

De vakbonden en de PO-raad zijn momenteel over deze onderwerpen in gesprek met het departement van onderwijs en de politiek verantwoordelijken. Als het overleg vastloopt en er geen duidelijke verbeteringen optreden, dan sluit ik niet uit dat de scholen in september een of meer dagen dicht gaan (er wordt zelfs over een week gesproken). In Nederland is ruim 90% van de leerkrachten bereid om te staken.

Veel mensen zullen denken: “Leerkrachten kunnen toch niet staken, want dat is een slecht voorbeeld voor de kinderen”, of “De niet stakende leerkrachten letten wel op de kinderen waarvan de beide ouders werken”. Dat is in het verleden wel zo gebeurd. Een groot verschil met toen is, dat nu ook bijna alle schoolbesturen bereid zijn om hun medewerking te verlenen door de scholen daadwerkelijk te sluiten.
Ik hoop dat het niet zo ver zal komen en dat de vakbonden met de betreffende minister tot aanvaardbare regelingen komen, want het onderwijs verdient echt meer geld en een mooie toekomst!

Om alvast voor de zomervakantie een signaal af te geven zullen de scholen op dinsdag 27 juni a.s. een uur later de deuren openen. U heeft dit landelijke initiatief waarschijnlijk al via de media vernomen. Het bestuur en de directies van Stichting Delta De Bilt ondersteunen de acties van de leerkrachten en geven hen de gelegenheid om op 27 juni een uur later te beginnen. De school is pas om 09.30 uur toegankelijk voor de kinderen, de school organiseert geen alternatieve opvang in of buiten de school.

Met vriendelijke groet,

Martin van Veelen
directeur – bestuurder

Ook ouder en overige belangstellenden kunnen dit initiatief steunen. Voor meer informatie: www.poinactie.nl
U kunt ook de petitie tekenen: www.pofront.nl/petitie