Medezeggenschap

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR voert op grond van de ‘Wet Medezeggenschap Scholen’ overleg met het bestuur, vertegenwoordigd door de algemeen directeur, rond beleid dat het bestuur voornemens is uit te voeren. Daarnaast heeft de raad het recht om eigen initiatieven bespreekbaar te stellen. Er is een evenredige verdeling tussen het aantal ouders, als afgevaardigden van alle ouders die kinderen op onze scholen hebben en het aantal personeelsleden, als afgevaardigden van al ons personeel.

 

Leden van de GMR

Wereldwijs
Herma Soederhuizen Personeel
Eise Wieling Ouder
De Rietakker
Alice Snepvangers Personeel
Sabine Swaap Ouder
Julianaschool
Linda Kuijt Personeel
Ariane Westhuis Ouder
Martin Luther Kingschool
Laura van Barneveld – Straus Personeel
Wim Jonker Ouder
Michaëlschool
Monique Jansen Personeel
Tako van Hoorn Ouder
De Regenboog
Cecile Eurlings Personeel
Guido Loogman Ouder
Patioschool De Kleine Prins
Rob Zwaneveld Personeel
Hans van Dam Ouder
Groen van Prinstererschool
Robin Personeel Secretaris
Sander de Koster Ouder
Theresiaschool
Laure Wijnberg-Ursem Personeel
Reinier Gerrits Ouder

Medezeggenschapsraden (MR)

Ieder school heeft een MR en overlegt met het bestuur, vertegenwoordigd door de schooldirecteur, rond beleidsmatige zaken die de eigen school betreffen. Via de afzonderlijke websites van de scholen kunt meer informatie vinden over de medezeggenschapsraden.