Management

Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen en heeft in dit verband de dagelijkse leiding en een aantal bestuurstaken gemandateerd aan de algemeen directeur. Dit is vastgelegd in het managementstatuut.

Download hier het Managementstatuut

Martin van Veelen is de algemeen directeur.
Kantoor van Stichting Delta is gevestigd in Het Lichtruim
Planetenplein 2
3721 LH Bilthoven
030-2211552
martin@deltadebilt.nl

Rob van Maanen en Gerrit van Vembde zijn directeur in algemene dienst.
Kantoor van Stichting Delta
Planetenplein 2
3721 LH Bilthoven
030-2211552