Beleid

Bij de oprichting van Stichting Delta De Bilt zijn de volgende statuten vastgesteld:

Statuten 2008

In schooljaar 2009-2010 is binnen diverse geledingen nagedacht en gesproken over diverse toekomstige ontwikkelingen binnen onze stichting. Dit heeft in juni 2010 geresulteerd in het volgende document:

Beleidsplan 2010-2014