Organisatie.

De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf personen

Tonco Roest Crollius, voorzitter (remuneratie)
Jolanda Kluin, lid (vice-voorzitter en onderwijskwaliteit)
Carolien Kram , lid (remuneratie en onderwijskwaliteit)
Miranda Burger, lid (op voordracht GMR en auditcommissie)
Ytzen Renema, lid (onderwijskwaliteit)
Arnoud Rijpstra, lid (remuneratie en auditcommissie)
Floris van Dijk, lid (auditcommissie)

Het bestuur

Martin van Veelen, directeur-bestuurder

De scholen

Stichting Delta De Bilt beheert en bestuurt tien basisscholen in De Bilt, Bilthoven en Maartensdijk.
Iedere school wordt geleid door een integraal verantwoordelijke schooldirecteur.

Het kantoor

De RvT, het bestuur en de schooldirecties worden administratief en beleidsmatig  ondersteund
door de medewerkers van het kantoor van Stichting Delta De Bilt.

Medezeggenschap

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (stichting).
Iedere school heeft zowel een personeelslid als een ouder in de GMR.
De directeur-bestuurder overlegt met de GMR.

Medezeggenschapsraad (school).
Iedere school heeft een MR bestaande uit enkele ouders en personeelsleden.
De schooldirecteur overlegt met de MR.