Delta kiest voor Citotoets

Sinds schooljaar 2014-2015 moeten alle leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs verplicht een eindtoets maken. Deze eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben op het gebied van taal en rekenen.
De Eindtoets Basisonderwijs (Citotoets) vond altijd plaats in februari. Nu de eindtoetsen in april plaatsvinden, kunnen scholen:

  • de onderwijstijd in groep 8 zo goed mogelijk benutten en daardoor leerlingen zo veel mogelijk bijbrengen op het gebied van taal en rekenen (inclusief studievaardigheden);
  • de meest recente gegevens over het taal- en rekenniveau van leerlingen aan de school voor voortgezet onderwijs geven;
  • het schooladvies centraal stellen bij de toelating tot het voortgezet onderwijs.

Taal en rekenen zijn voor alle eindtoetsen verplichte onderdelen.

De papierenversie wordt afgenomen op 21, 22 en 23 april. Wanneer de school kiest voor een digitale afname vindt deze tussen 15 en 30 april plaats.

De eindtoetsen kunnen ook extra, niet verplichte onderdelen aanbieden. Zo bevat de centrale eindtoets bijvoorbeeld een onderdeel wereldoriëntatie. Dat onderdeel gaat over aardrijkskunde, geschiedenis en natuur.

De eindtoets geeft inzicht in de leerresultaten van een basisschool. De Inspectie van het Onderwijs gebruikt deze informatie voor het totaaloordeel dat zij opstelt over een school. Op www.scholenopdekaart.nl worden inspectieverslagen openbaar gemaakt. Via de schoollink op de Googlemap op onze site is deze informatie snel te vinden.

Vernieuwde website

Vanaf begin februari 2015 is onze vernieuwde website online. Een nieuw ontwerp, waarbij onze nieuwe huisstijl goed is weergegeven.

Met dank aan:

www.quickscan-communicatie.nl (ouder van de Julianaschool) voor de website en de flyer.
www.harrydegraaf.nl (ouder van de Theresiaschool) voor het logo en de huisstijl.
www.coform.nl (ouder van de Patioschool) voor de coördinatie en het meedenken.
www.krekdesign.nl (ouder van De Regenboog) voor de vorige website en de hulp tijdens de afgelopen zes jaren.

We vinden het heel plezierig als ouders van leerlingen van onze scholen ons helpen!

Inhoudelijk zijn we nog niet klaar, want diverse onderdelen van de nieuwe site zijn nog niet gevuld of nog ‘under construction’. We zorgen er voor dat het meeste werk voor de voorjaarsvakantie is afgerond.