De Regenboog: 10 jaar!

In het voorjaar van 2005 besloot het bestuur van de openbare Buys Ballotschool om de school per 1 augustus 2005 te sluiten. De overige scholen in kern De Bilt hadden wachtlijsten en Guusta van Wijk en Martin van Veelen besloten om bij de gemeente aan te kloppen en de gemeente te vragen om medewerking bij een doorstart, maar dan wel onder een andere naam en onder een ander bestuur. Na enige twijfels heeft de gemeente meegewerkt aan dit verzoek. Per januari 2006 zijn de eerste leerlingen begonnen o.l.v. juf Rita. De eerste jaren hebben Guusta en Martin de Regenboog geleid en toen in 2008 bleek dat de prognoses klopten, is Douwe aangesteld als directeur. Daarna kennen we het verhaal van deze uitstekende school die deze week een mooi lustrumfeest houdt.

Kijk voor meer informatie over het 10 jarig bestaan op www.regenboog-debilt.nl

 

Muziek

In de media heeft u ongetwijfeld opgemerkt dat het basisonderwijs de komende jaren meer aandacht gaat besteden aan muziek op school. Ook op de scholen van onze stichting pakken we deze ontwikkeling op. Het is echter wel zo dat scholen in hun schoolplannen bepaalde keuzes maken voor een periode van vier schooljaren en dat niet iedere school daar zomaar van kan afwijken; die plannen zijn immers niet voor niets gemaakt. Dus de ene school zal op het gebied van muziek de komende jaren meer tijd en geld beschikbaar hebben voor muziekonderwijs dan de andere school.

Hieronder twee links naar website van scholen die op dit moment meedoen aan bijzonder muziekprojecten:

www.wereldwijs.nu

Ons Kunstorkest!

Vandaag presenteerden de leerlingen van Wereldwijs zich met het Kunstorkest. Onder begeleiding van de docenten van het Kunstenhuis zongen en bespeelden de kinderen hun instrumenten. Indrukwekkend dat de kinderen zoveel geleerd hadden in de afgelopen maanden. Bij de muziek en het zingen van ‘mag ik dan bij jou’ had menigeen in het publiek een brok in de keel. Ook het schoolkoor trad op. Er was veel belangstelling: de mensen van Reinaerde, de bewoners van de appartementen boven in Het Lichtruim en natuurlijk veel ouders, opa’s en oma’s. Iedereen bedankt voor deze hartverwarmende ochtend. Apetrots zijn we op onze muzikale kids.

 

Deltadag 2016

Een keer in de twee jaren organiseren we voor al ons personeel een Deltadag.  Op 29 maart hadden al onze leerlingen een dag langer paasweekend en kwamen alle personeelsleden bijeen om “Van en met elkaar te leren”.

Rond 8.30 uur verzamelden we in de Julianaschool en om 9.00 uur opende onze directeur-bestuurder, Martin van Veelen, de dag in de naastgelegen Centrumkerk en gaf hij daarna het woord aan Marcel van Herpen (www.marcelvanherpen.nl). Rond 10.30 waren we met elkaar weer terug in de Julianaschool en werden daar tot 15.00 uur diverse workshops en activiteiten georganiseerd (zie onderstaande links). Daarna vertrokken we met elkaar naar het oude postkantoor dat is omgetoverd tot de schitterende horecagelegenheid PK. Onder het genot van een hapje en een drankje werd de dag afgesloten en ……………. de live-muziek werd verzorgd door onze eigen Delta-band (zie onderstaande link)

Foto’s workshops: https://youtu.be/u0w7Q1VJ0zw

Video mountainbike en drummen: https://youtu.be/fllm367CxsU

Foto’s bij PK: https://youtu.be/d74R1XBljQs

Video afsluiting bij PK:   https://youtu.be/amEhUcN57Uo

Marnix academie

Stichting Delta en de Marnix academie (pabo in Utrecht) zijn partners. Samen met diverse schoolbesturen in de regio werkt de Marnix aan een nog betere opleiding voor leerkrachten en de scholen denken en werken hier op een positieve manier aan mee.

Marnix Academie beste in regio Midden en Oost

Geplaatst: 29-09-2015

In de Keuzegids 2016 Voltijd staat de Marnix Academie in de regio Midden en Oost op de eerste plaats in de ranglijst van pabo’s. De Utrechtse pabo deelt de eerste plaats met Iselinge uit Doetinchem. In de regio is de Marnix Academie de enige pabo waarvan de totaalscore gestegen is ten opzichte van vorig jaar.

meer lezen

 

Passend onderwijs

Het is inmiddels al weer het tweede schooljaar dat we binnen ons  nieuwe samenwerkingsverband (ZOUT) vorm en inhoud geven aan Passend Onderwijs. De directeur van het samenwerkingsverband (Joop Hoogendoorn) heeft de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar geschreven. Klik hier voor deze nieuwsbrief. Voor meer informatie kunt u kijken op www.swvzout.nl en op www.passendonderwijs.nl

Vluchtelingen

Momenteel worden op diverse scholen in de gemeente De Bilt kinderen van vluchtelingen begeleid. De kans dat het aantal leerlingen zal toenemen is reëel. Inmiddels zijn we in overleg met de gemeente, de scholen, het samenwerkingsverband en met Vluchtelingenwerk De Bilt om de opvang van deze leerlingen zo goed mogelijk te gaan doen. Het is heel mooi om te vernemen dat iedereen bereid is om een bijdrage te leveren bij de opvang en begeleiding van deze leerlingen.

De gemeente De Bilt zal ook tijdelijke opvang bieden (crisisopvang)
https://debilt.nl/nieuws/detail/liveblog-crisisnoodopvang-vluchtelingen

 

 

90 jaar Theresiaschool

Onze Theresiaschool in Bilthoven bestaat 90 jaar. Deze week stond in het teken van dit jubileum met allerlei leuke activiteiten voor de leerlingen. Vandaag traden de 35 leerkrachten en hun directeur op in een wervelende show op het schoolplein.

90 jaar theresia2 90 jaar theresia

 

Huiswerkbegeleiding De Bilt

Basisschoolleerlingen worstelen soms met Nederlands (begrijpend lezen, woordenschat, spelling) en rekenen. Het is dan ook niet gemakkelijk om alles te onthouden. Al vanaf groep 3 werken deze leerlingen aan vaardigheden zoals: leesvaardigheid, tekstbegrip, grammatica, spelling, schrijven en rekenen. Maar wat als een leerling moeite heeft met het Nederlandse taal en de vele regeltjes maar niet weet toe te passen? Of als een leerling helemaal niets meer begrijpt van al dat rekenen. De kans is groot dat er dan een leerachterstand ontstaat, en dat heeft grote risico’s voor de toekomst van het kind. Daarvoor is ”Huiswerkbegeleiding De Bilt” opgericht.

Wij vinden het belangrijk dat ouders met een laag inkomen hier gebruik van kunnen maken. Daardoor vragen wij een kleine bijdrage van € 2,50 per kind, per les. We werken in groepjes van max. 5 personen. Een les duurt één uur, en uw zoon/dochter wordt 10 minuten voor de les verwacht, uw kind zal van ons dan wat te drinken krijgen.

U kunt zich aanmelden op het mailadres: huiswerkbegeleidingdebilt@vvsowvt.nl en voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met F.Dahman, op telefoonnummer: 06 17369892.

Waar en wanneer:

VVSO WVT Talinglaan 10 3721 EA Bilthoven

Start datum: Maandag 30 Maart 2015

Maandag t/m Vrijdag vanaf 14:30