Artikelen van deltadebilt

De Regenboog: 10 jaar!

In het voorjaar van 2005 besloot het bestuur van de openbare Buys Ballotschool om de school per 1 augustus 2005 te sluiten. De overige scholen in kern De Bilt hadden wachtlijsten en Guusta van Wijk en Martin van Veelen besloten om bij de gemeente aan te kloppen en de gemeente te vragen om medewerking bij […]

Muziek

In de media heeft u ongetwijfeld opgemerkt dat het basisonderwijs de komende jaren meer aandacht gaat besteden aan muziek op school. Ook op de scholen van onze stichting pakken we deze ontwikkeling op. Het is echter wel zo dat scholen in hun schoolplannen bepaalde keuzes maken voor een periode van vier schooljaren en dat niet iedere […]

Deltadag 2016

Een keer in de twee jaren organiseren we voor al ons personeel een Deltadag.  Op 29 maart hadden al onze leerlingen een dag langer paasweekend en kwamen alle personeelsleden bijeen om “Van en met elkaar te leren”. Rond 8.30 uur verzamelden we in de Julianaschool en om 9.00 uur opende onze directeur-bestuurder, Martin van Veelen, […]

Buurt- en schoolsportcoaches

Zowel op school, als in de buurt als op de verenigingen worden sportieve activiteiten aangeboden. Om hierbij zoveel mogelijk samen te werken en het sporten en bewegen voor zoveel mogelijk kinderen zo goed mogelijk aan te bieden, zijn buurtsportcoaches en schoolsportcoaches aangesteld. Klik hier voor meer informatie in de nieuwsbrief die Stichting Mens De Bilt […]

Marnix academie

Stichting Delta en de Marnix academie (pabo in Utrecht) zijn partners. Samen met diverse schoolbesturen in de regio werkt de Marnix aan een nog betere opleiding voor leerkrachten en de scholen denken en werken hier op een positieve manier aan mee. Marnix Academie beste in regio Midden en Oost Geplaatst: 29-09-2015 In de Keuzegids 2016 […]

Passend onderwijs

Het is inmiddels al weer het tweede schooljaar dat we binnen ons  nieuwe samenwerkingsverband (ZOUT) vorm en inhoud geven aan Passend Onderwijs. De directeur van het samenwerkingsverband (Joop Hoogendoorn) heeft de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar geschreven. Klik hier voor deze nieuwsbrief. Voor meer informatie kunt u kijken op www.swvzout.nl en op www.passendonderwijs.nl

Vluchtelingen

Momenteel worden op diverse scholen in de gemeente De Bilt kinderen van vluchtelingen begeleid. De kans dat het aantal leerlingen zal toenemen is reëel. Inmiddels zijn we in overleg met de gemeente, de scholen, het samenwerkingsverband en met Vluchtelingenwerk De Bilt om de opvang van deze leerlingen zo goed mogelijk te gaan doen. Het is […]

90 jaar Theresiaschool

Onze Theresiaschool in Bilthoven bestaat 90 jaar. Deze week stond in het teken van dit jubileum met allerlei leuke activiteiten voor de leerlingen. Vandaag traden de 35 leerkrachten en hun directeur op in een wervelende show op het schoolplein.    

Nieuwsbrief Passend Onderwijs

Met een zekere regelmaat verzorgt de directeur van ons samenwerkingsverband Zout (Passend Onderwijs) een nieuwsbrief. Klik hier voor de versie van april 2015. Mooi om te lezen dat de invulling van Passend Onderwijs in onze regio in het eerste schooljaar al heel behoorlijk gaat.

Huiswerkbegeleiding De Bilt

Basisschoolleerlingen worstelen soms met Nederlands (begrijpend lezen, woordenschat, spelling) en rekenen. Het is dan ook niet gemakkelijk om alles te onthouden. Al vanaf groep 3 werken deze leerlingen aan vaardigheden zoals: leesvaardigheid, tekstbegrip, grammatica, spelling, schrijven en rekenen. Maar wat als een leerling moeite heeft met het Nederlandse taal en de vele regeltjes maar niet […]