Artikelen door deltadebilt

Bestuur Delta De Bilt

Bilthoven, 26 oktober 2023 Geachte heer/mevrouw, De Raad van Toezicht van Stichting Delta De Bilt is zeer verheugd mede te delen dat Jeroen Goes per 1 januari 2024 de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Delta De Bilt zal zijn. Aan het eind van het schooljaar 2023-2024 zal de huidige voorzitter van […]

Zomervakantie

Na een interessant schooljaar 2022-2023 is vandaag de zomervakantie in het midden van ons land begonnen. We wensen iedereen een goede zomervakantie toe en op maandag 21 augustus start schooljaar 2023-2024 (Zininin)

Vakanties 2023-2024

Na overleg met de scholen en met instemming van de GMR heeft het bestuur van Stichting Delta De Bilt de vakanties voor schooljaar 2023-2024 vastgesteld conform het voorstel van OCW voor regio Midden: Herfstvakantie 14 oktober t/m 22 oktober 2023 Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024 Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 25 februari 2024 […]

Vacatures personeel

Update juli 2023 Ook wij hebben last van het lerarentekort. Toch lijkt het erop dat we na de zomer de formaties toch zo goed als rond hebben. Waar hebben we nog ruimte? op diverse scholen : parttime extra ondersteuning (flexibele schil) Wereldwijs : vakleerkracht bewegingsonderwijs – vacature vervuld Theresiaschool : onderbouw Groen van Prinstererschool: onderbouw […]

Schakelklas in WVT

In onze gemeente zijn op dit moment ongeveer 120 Oekraïense vluchtelingen gehuisvest. Hiervan zijn er ongeveer 20 in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. Deze kinderen krijgen vanaf eind april onderwijs in een schakelklas. Deze schakelklas in ondergebracht in WVT (Bilthoven) en valt onder onze verantwoordelijkheid. Iedere lesdag zijn daar minimaal twee leerkrachten en […]

Inspectiebezoek

Enkele maanden geleden, net voor de Corona-crisis, bezocht de onderwijsinspectie het bestuur en enkele scholen van onze stichting i.v.m. een vierjaarlijks onderzoek naar de onderwijskwaliteit en de financiën. Wij kijken terug op een mooi proces dat resulteerde in een prima inspectierapport; we zijn daar best een beetje trots op. Dit komt niet vaak voor: Definitief […]

Onze gymleraren ASM-geschoold

Athletic Skills Model Op woensdagmiddag 14 oktober 2020 hebben de vakleerkrachten bewegingsonderwijs van Stichting Delta de cursus Athletic Skills Model met goed gevolg afgerond. Op 4 woensdagmiddagen werden de cursisten onderworpen aan 3 uur theorie en 1,5 uur praktijk. De vakleerkrachten zijn nu ASM instructeur advanced. Heel mooi dat de buurtsportcoach en enkele leerkrachten ook […]

Corona-virus

4 februari 2021 Aan de betrokkenen bij de scholen van Stichting Delta De Bilt Geachte heer/mevrouw, Afgelopen zondag besloot het kabinet om de basisscholen en de kinderopvang (niet de BSO) per 8 februari weer te openen. Op zich is dit een mooi bericht, zeker als we ook zien dat de corona-aantallen gestaag omlaag gaan. We […]