Artikelen van deltadebilt

Vakanties 2023-2024

Na overleg met de scholen en met instemming van de GMR heeft het bestuur van Stichting Delta De Bilt de vakanties voor schooljaar 2023-2024 vastgesteld conform het voorstel van OCW voor regio Midden: Herfstvakantie 14 oktober t/m 22 oktober 2023 Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024 Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 25 februari 2024 […]

Vacature Voorzitter College van Bestuur

Wij zijn op zoek naar een Voorzitter College van Bestuur | 0.8-1.0 fte ‘een inspirerend leider met verbindende capaciteiten’ Voor meer informatie klik op de onderstaande link: Voorzitter College van Bestuur Stichting Delta de Bilt – Het Onderwijsbureau BV        

Vacatures Raad van Toezicht

Bilthoven, 7 november 2022 Onderwerp: vacatures intern toezicht Stichting Delta de Bilt   Geachte heer/mevrouw, Vanaf januari a.s. zijn er bij Stichting Delta de Bilt twee vacatures voor intern toezichthouders. We brengen het onder uw aandacht met de vraag of u mogelijk geschikte kandidaten zou willen wijzen op het bestaan van deze vacatures. Als u […]

Vacatures personeel

We zijn na de zomervakantie redelijk compleet begonnen, maar we hebben inmiddels toch weer enkele vacatures. Interesse om bij onze stichting te komen werken? Mail dan naar kantoor@deltadebilt.nl  

Schakelklas in WVT

In onze gemeente zijn op dit moment ongeveer 120 Oekraïense vluchtelingen gehuisvest. Hiervan zijn er ongeveer 20 in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. Deze kinderen krijgen vanaf eind april onderwijs in een schakelklas. Deze schakelklas in ondergebracht in WVT (Bilthoven) en valt onder onze verantwoordelijkheid. Iedere lesdag zijn daar minimaal twee leerkrachten en […]

Inspectiebezoek

Enkele maanden geleden, net voor de Corona-crisis, bezocht de onderwijsinspectie het bestuur en enkele scholen van onze stichting i.v.m. een vierjaarlijks onderzoek naar de onderwijskwaliteit en de financiën. Wij kijken terug op een mooi proces dat resulteerde in een prima inspectierapport; we zijn daar best een beetje trots op. Dit komt niet vaak voor: Definitief […]

Onze gymleraren ASM-geschoold

Athletic Skills Model Op woensdagmiddag 14 oktober 2020 hebben de vakleerkrachten bewegingsonderwijs van Stichting Delta de cursus Athletic Skills Model met goed gevolg afgerond. Op 4 woensdagmiddagen werden de cursisten onderworpen aan 3 uur theorie en 1,5 uur praktijk. De vakleerkrachten zijn nu ASM instructeur advanced. Heel mooi dat de buurtsportcoach en enkele leerkrachten ook […]

Corona-virus

4 februari 2021 Aan de betrokkenen bij de scholen van Stichting Delta De Bilt Geachte heer/mevrouw, Afgelopen zondag besloot het kabinet om de basisscholen en de kinderopvang (niet de BSO) per 8 februari weer te openen. Op zich is dit een mooi bericht, zeker als we ook zien dat de corona-aantallen gestaag omlaag gaan. We […]