Tevredenheidspeilingen

In april 2018 is de tweejaarlijkse tevredenheidspeiling gehouden onder ouders, leerkrachten en leerlingen. De uitkomsten zijn verwerkt in rapporten die op stichtings- en schoolniveau worden besproken.

Opvallend: De ouders zijn vooral positief over de sfeer en de inrichting van de schoolgebouwen, de omgang van de leerkrachten en de leerlingen onderling, de inzet en motivatie van de leerkrachten, de sfeer in de klassen en de aandacht voor normen en waarden.

Opvallend: de leerlingen halen hoge scores, gaan graag naar school, maar vinden dat het leerstofaanbod beter kan. De studiedag van het personeel op 3 oktober (Deltadag) heeft het thema: Boeiend Onderwijs

De overige opvallende zaken zijn veelal op schoolniveau. Mooi om te zien dat scholen elkaar hierbij steeds meer gaan helpen (samenwerken)

In het voorjaar van 2020 worden weer tevredenheidspeilingen gehouden.