Tevredenheidspeilingen

In april 2016 is de tweejaarlijkse tevredenheidspeiling gehouden onder ouders, leerkrachten en leerlingen. De uitkomsten zijn verwerkt in rapporten die op stichtings- en schoolniveau worden besproken. Ouders zijn vooral positief over de sfeer en de inrichting van de schoolgebouwen (97%), de omgang van de leerkrachten en de leerlingen onderling (95%), de inzet en motivatie van de leerkrachten (94%), de sfeer in de klassen (92%) en de aandacht voor normen en waarden (92%).

In het voorjaar van 2018 worden weer tevredenheidspeilingen gehouden.