Bewegingsonderwijs

Op woensdag 21 februari heeft de vakgroep Bewegingsonderwijs van Stichting Delta De Bilt een workshop rugby georganiseerd.
Deze workshop begon om 15.00 uur tot 17.00 uur. De workshop werd gegeven door Joost Kuppens (Nederlandse rugbybond) in samenwerking met SRFC.
Alle vakleerkrachten waren lekker actief bezig tijdens deze workshop!

Na Gympedia is dit de 2e scholing! Zo blijven de vakleerkrachten up to date!

 

 

Vacatures (update)

Update:

Tijdens de afgelopen maanden zijn de meeste vacatures (per 1 augustus) op onze scholen ingevuld.

Met dank aan veel open-sollicitanten!

Mooi om ook hieraan te merken dat onze scholen zowel voor leerlingen, hun ouders en voor de leerkrachten goede plekken zijn om te leren en te werken.

Het kan alsnog gebeuren dat we in de zomer onverwachte vacatures krijgen.

Heeft u interesse om (op termijn) bij ons te komen werken? Stuur alvast een mail naar martin@deltadebilt.nl

Geen les op 12 december

 

 

 Helaas moet ik nu weer een stukje op onze site zetten in het kader van Primair Onderwijs in actie.

De politiek onderkent nog steeds niet dat er een direct verband bestaat tussen de ernstige tekorten aan leerkrachten (over enkele jaren 4.000 fulltimebanen), de te lage salarissen en de ervaren werkdruk.

Als er niet meer geld vrijgemaakt kan worden, zullen wij ook op onze scholen de gevolgen gaan ondervinden. Dat begint nu al met het moeilijk kunnen vinden van invallers, omdat alle beschikbare leerkrachten zijn ingezet in structurele banen. Op termijn zullen we steeds vaker klassen verdelen over de andere klassen of klassen naar huis moeten sturen. Zulke maatregelen willen we niet, maar straks kan het niet anders. Gevolgen daarvan laten zich raden; de kwaliteit van het onderwijs gaat achteruit, de werkdruk bij het personeel neemt nog verder toe (waardoor nog minder mensen leerkracht op een basisschool willen worden) en u moet het als ouders maar zien op te vangen. Naast het tekort aan leerkrachten staat de basisbekostiging van scholen al jaren onder druk: steeds minder geld voor huisvesting, verwarming, schoonmaak, boekjes, potloden.… Dat noemen we de stille bezuinigingen.

We kunnen dat niet zo laten gebeuren, het is tijd om actie te voeren.

In de media en de beeldvorming wordt beweerd dat het onderwijs al veel krijgt. Dat is maar een deel van het verhaal, de realiteit is anders:

  • De voorgestelde salarisverhoging (270 miljoen) komt neer op enkele tientjes per maand voor een leerkracht. Het gevraagde bedrag is 900 miljoen zodat het verschil tussen een basisschoolleerkracht en een leerkracht in het voortgezet onderwijs wat verkleind wordt. (welke student kiest anders nog voor de basisschool….)
  • De financiële impuls om de werkdruk te verlagen is weliswaar ruim 400 miljoen euro (in plaats van de gevraagde 500 miljoen), maar dat bedrag is pas in 2021 beschikbaar. In 2018 komt slechts 10 miljoen euro beschikbaar. Gedeeld door 7.000 scholen is dit ongeveer 1.500 euro per school.
  • Deze verhoging zou ook weer teniet gedaan kunnen worden door een bezuiniging van ruim 6 miljoen voor volgend jaar, oplopend tot 61 miljoen voor de komende jaren.

De nieuwe minister van Onderwijs (Arie Slob) heeft de afgelopen weken nog de kans gehad om met een acceptabel voorstel te komen. Dat is helaas niet gelukt, dus zullen de scholen op 12 december gesloten zijn.

Martin van Veelen

 

 

 

 

 

 

Week van Respect

Tweede week van november

In november 2004 werd Theo van Gogh op een gruwelijke wijze vermoord. Kort daarna riep Frans Poot personen van maatschappelijke organisaties en politiek bijeen om met elkaar na te denken over iets wat binnen onze gemeente het respect kon verbeteren. Hieruit ontstond het Platform respectvol samenleven De Bilt met als doel: We willen in deze samenleving een klimaat scheppen waarin mensen onderling, maar ook bevolkingsgroepen dichter bij elkaar komen te staan. Zodat ze elkaar beter leren kennen, meer waarderen en zich willen inzetten voor respectvol samenleven. Ik kan het niet bewijzen, maar ik heb zeker de indruk dat wij in een gemeente wonen waar we over het algemeen heel respectvol met elkaar om gaan. En dat in tegenstelling tot wat we op de tv zien of in de kranten lezen; sorry, ik bedoel natuurlijk ook Internet. Of de positieve ontwikkeling in onze gemeente komt door de actie van Frans? Volgens mij heeft het Platform zeker bijgedragen aan meer begrip voor elkaar. Er is nog genoeg te verbeteren, maar ik zie in het onderwijs zoveel supergoede leerkrachten die hun leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin we geen vooroordelen meer hebben over mensen die anders zijn door geloof, kleur, afkomst, geaardheid enzovoort.

Al meer dan tien jaar besteden we in de tweede week van november extra aandacht aan respect. Bijvoorbeeld op veel basisscholen komen bezoekers die afhankelijk van hun achtergrond in gesprek gaan met een bovenbouwgroep. De Burgemeester of een Wethouder bespreken wat anders, dan een bekende sporter of iemand van vluchtelingenwerk. Ook namens Frans, hartelijk dank voor ieders bijdrage aan een nog respectvoller De Bilt. Volgens mij zullen veel mensen wel gedacht hebben dat ik weer een stukje zou schrijven over een mogelijke staking van basisscholen. Ja, misschien is het goed als ik de respectloze houding van de regering t.a.v. het basisonderwijs benoem. Wat zeurt ie nou, er komt toch veel geld. Ja, maar de eerste jaren nog niet. De afgelopen weken ben ik door veel mensen benaderd, die de opleiding tot onderwijsassistent hebben gevolgd. U krijgt extra geld, kunnen wij bij u komen werken? Helaas moet ik hen (en ook u) uit de droom helpen. In 2018 ontvangt het basisonderwijs 10 miljoen euro om iets aan de werkdruk te doen. Deel dit s.v.p. door 7.000 scholen en een school ontvangt gemiddeld minder dan 1.500 euro. Hopelijk komt de staking niet in de week van respect.

Van Dijckschool 100 jaar

De Van Dijckschool in Bilthoven bestaat 100 jaar. Van harte gefeliciteerd!

Afgelopen zaterdag was daar een perfect georganiseerde reünie, waar meer dan 500 mensen hun oude school bezochten.

Deze week heeft de lustrumcommissie een schitterend programma voor de huidige leerlingen, de ouders en de personeelsleden.

Op maandag 9 oktober werd de feestelijke week geopend door Burgemeester Sjoerd Potters en Wethouder Madeleine Bakker.

Voor meer informatie, kijk op www.vandijckschoolbilthoven.nl

 

5 oktober 2017

Helaas hebben de Wijzen uit Den Haag en de vakbonden nog geen overeenstemming over het extra budget voor de basisscholen om de salarissen te verhogen en de werkdruk te verlagen. Momenteel is het bod van de politiek te laag om serieus te nemen en hebben de vakbonden en het landelijk actiecomité donderdag 5 oktober uitgekozen om te gaan staken. Persoonlijk ben ik geen groot voorstander van stakingen, maar ik heb veel begrip voor de situatie van de leerkrachten in het basisonderwijs. Daarnaast zie ik ook het tekort aan leerkrachten toenemen en ik die trend moeten we keren.
Stichting Delta De Bilt verleent medewerking aan de leerkrachten en gaat er dan ook van uit dat zij op 5 oktober geen les zullen geven.

Wat zou het mooi zijn als voor die datum een echt bod verschijnt en dat de leerkrachten op de dag van de leraar (5 oktober) met plezier en vol vertrouwen in de toekomst ‘gewoon’ aan het werk zijn.

Martin van Veelen

Meer informatie op www.pofront.nl

 

 

 

27 juni : een uurtje later.

Onderstaande tekst is gestuurd naar de ouders/verzorgers van onze scholen

Aan de ouders / verzorgers van de leerlingen
van de scholen van Stichting Delta De Bilt

Bilthoven, 13 juni 2017.

Onderwerp: PO in actie.

Geachte heer/mevrouw,

Het zal u niet ontgaan zijn, dat de meeste leerkrachten in het basisonderwijs veel werkdruk ervaren en dat zij het salaris ontoereikend vinden, zeker in vergelijking met de collega’s in het voortgezet onderwijs. Daarnaast wordt de komende jaren een enorm tekort aan leerkrachten verwacht. Om in de toekomst een instroom van voldoende leerkrachten te kunnen garanderen, moet er nu echt iets gebeuren.

De vakbonden en de PO-raad zijn momenteel over deze onderwerpen in gesprek met het departement van onderwijs en de politiek verantwoordelijken. Als het overleg vastloopt en er geen duidelijke verbeteringen optreden, dan sluit ik niet uit dat de scholen in september een of meer dagen dicht gaan (er wordt zelfs over een week gesproken). In Nederland is ruim 90% van de leerkrachten bereid om te staken.

Veel mensen zullen denken: “Leerkrachten kunnen toch niet staken, want dat is een slecht voorbeeld voor de kinderen”, of “De niet stakende leerkrachten letten wel op de kinderen waarvan de beide ouders werken”. Dat is in het verleden wel zo gebeurd. Een groot verschil met toen is, dat nu ook bijna alle schoolbesturen bereid zijn om hun medewerking te verlenen door de scholen daadwerkelijk te sluiten.
Ik hoop dat het niet zo ver zal komen en dat de vakbonden met de betreffende minister tot aanvaardbare regelingen komen, want het onderwijs verdient echt meer geld en een mooie toekomst!

Om alvast voor de zomervakantie een signaal af te geven zullen de scholen op dinsdag 27 juni a.s. een uur later de deuren openen. U heeft dit landelijke initiatief waarschijnlijk al via de media vernomen. Het bestuur en de directies van Stichting Delta De Bilt ondersteunen de acties van de leerkrachten en geven hen de gelegenheid om op 27 juni een uur later te beginnen. De school is pas om 09.30 uur toegankelijk voor de kinderen, de school organiseert geen alternatieve opvang in of buiten de school.

Met vriendelijke groet,

Martin van Veelen
directeur – bestuurder

Ook ouder en overige belangstellenden kunnen dit initiatief steunen. Voor meer informatie: www.poinactie.nl
U kunt ook de petitie tekenen: www.pofront.nl/petitie

Vacatures

Op dit moment hebben we geen vacatures.

Interesse in een baan binnen Stichting Delta De Bilt? Stuur een open sollicitatie naar kantoor@deltadebilt.nl