30 en 31 januari

Geachte heer/mevrouw,

De vakbonden roepen het personeel op om op 30 en 31 januari a.s. te staken. Het is het recht van ieder personeelslid om op die dagen te staken, dus dat zal ik als bestuurder van Delta ook respecteren. In tegenstelling tot de eerdere acties, werk ik formeel niet mee aan deze staking. Dat betekent dat stakend personeel niet wordt uitbetaald.

Waarom werk ik deze keer niet mee? Over dit onderwerp kan ik een brief vullen met voordelen en nadelen, maar ik beperk mij tot de kern: er zijn inmiddels stappen gezet voor verbetering van de salarissen en de vermindering van de werkdruk en ook in 2020 zijn er goede vooruitzichten. Mochten de onderhandelingen richting de komende CAO tegenvallen, dan sluit ik niet uit dat ik volgende acties weer volledig zal steunen.

Het kan tijdens de komende actiedagen zo zijn, dat de ene school in onze gemeente dicht gaat en dat de andere school open blijft. Het kan ook binnen een school variëren: de ene groep heeft les en de andere heeft vrij; een dag of twee dagen. Een school mag zelf de keuzes maken. De schooldirecteur zal de personeelsleden, de ouders en de leerlingen op de hoogte brengen.

Dat er een gruwelijk lerarentekort is, staat als een paal boven water, en dat dit tekort mede is ontstaan door wanbeleid van de rijksoverheid hoeft m.i. ook verder geen betoog.
Samen met de overheid werken we nu aan ontwikkelingen, die het lerarentekort oplossen. Ook binnen mijn verantwoordelijkheid en mogelijkheden draag ik bij aan oplossingen.

Ik reken op uw begrip bij de keuzes die individuele leerkrachten en scholen maken.

Met vriendelijke groet,

Martin van Veelen
directeur – bestuurder

Vacatures en lerarentekort

Het lerarentekort gaat ons hier in de gemeente De Bilt ook raken.

Konden we tot voor kort nog relatief eenvoudig nieuw personeel vinden om onze vacatures te vervullen, nu ligt dit heel anders.

De Martin Luther Kingschool in Maartensdijk groeit en wil graag z.s.m. een derde kleutergroep starten, maar zoekt hiervoor een geschikte leerkracht.

Op de Theresiaschool in Bilthoven meldde een leerkracht dat zij per 1 februari a.s. ander werk heeft.

Op Wereldwijs in Bilthoven is na de kerstvakantie ook extra personeel nodig.

Daarnaast zoeken diverse scholen vervangers i.v.m. zwangerschapsverloven.

Voor meer informatie, bel gerust naar de betreffende scholen of mail naar martin@deltadebilt.nl

 

 

6 november

De scholen van Stichting Delta De Bilt zijn uiteraard gesloten.

Ter inspiratie twee linkjes:

https://binged.it/2pGG4sV  (“Wat doen onze leerkrachten?” door Peter Heerschop)

https://www.gids.tv/video/129862/zondag-met-lubach-gemist-lerarentekort-in-het-basisonderwijs

 

 

 

 

 

Vacatures 1 augustus 2019

update 10 juli 2019.

In de afgelopen maanden hebben we diverse nieuwe leerkrachten kunnen begroeten die per 1 augustus bij ons in dienst treden.

Op dit moment zijn al onze vacatures vervuld!

Daar zijn we uiteraard heel blij mee, want in deze tijd met een ernstig lerarentekort hadden we meer problemen verwacht.

Het kan best zijn dat er toch weer vacatures gaan ontstaan.

Dus als je interesse hebt om (op termijn) bij ons te komen werken, laat het ons weten en mail naar martin@deltadebilt.nl

 

 

Beleidsplan 2019-2022

In de afgelopen maanden hebben we ons nieuwe beleidsplan vormgegeven en vastgesteld.

De webpagina http://www.deltadebilt.nl/missie-en-visie/ is geactualiseerd en daar kunt u ook ons beleidsplan 2019-2022 openen.

Het beleidsplan heeft als titel:  Boeiend onderwijs in een lerende organisatie.

Het beleidsplan geeft de scholen de richting en de kaders waarbinnen zij hun schoolplannen schrijven.

15 maart 2019

Helaas moeten we wederom een bericht plaatsen in het kader van acties in het Onderwijs.

De politiek onderkent nog steeds niet voldoende dat er een duidelijk verband bestaat tussen de ernstige tekorten aan leerkrachten in het basisonderwijs (over enkele jaren 4.000 fulltimebanen), de te lage salarissen en de ervaren werkdruk.

In dit verband geven we op 15 maart a.s. geen les op de scholen van onze stichting.

Het is heel belangrijk om ons beroep aantrekkelijker te maken, zodat de komende jaren meer (jonge) mensen kiezen voor de Pabo. Daar horen marktconforme salarissen en goede werkomstandigheden bij.
Daarnaast moeten we als onderwijs ook reflecteren op de wijze waarop wij ons presenteren, daar valt ook winst te behalen: werken in het onderwijs is immers hartstikke boeiend!

We hebben samen met de overheid in 2018 de eerste stap gezet, maar een flinke tweede stap is echt noodzakelijk!

 

Vacatures

De komende maanden ontstaan op diverse scholen van ons vacatures.
De vacatures zijn meestal van tijdelijke aard (bijvoorbeeld i.v.m. zwangerschapsverlof), maar er is bijna altijd uitzicht op een vaste benoeming.

Bent u hierin geïnteresseerd? Mail dan een open sollicitatie naar martin@deltadebilt.nl

Alvast bedankt!

 

Schooljaar goed begonnen.

Best spannend in een tijd met een ernstig lerarentekort, maar gelukkig hadden al onze leerlingen op de eerste schooldag een Leerkracht (met een hoofdletter). Zowel de leerlingen, het personeel als de ouders van de leerlingen gaan er dit jaar weer een prima schooljaar van maken. Samenwerken om het onderwijs nog boeiender te maken!

Het lerarentekort zal de komende jaren nog wel erger worden en ik vermoed dat wij er toch ook mee te maken krijgen. Voorlopig gaat het dus nog goed, maar wat als er straks meerder leerkrachten ziek zijn? Zijn er dan nog wel invallers? De politiek heeft helaas toch nog te veel het idee dat het vanzelf wel overgaat en neemt nog geen goede structurele maatregelen. (ach, als de parttimers wat meer gaan werken en als de ambtenaren in Amsterdam een beetje bijspringen dan kan dat in de rest van Nederland toch ook wel ……………pfff)

O ja, en dan zie ik op een ochtend bij het journaal de heer Van Praag een dom verhaal houden over twee keer een half uur per dag bewegen op school. Meer bewegen, daar ben ik het helemaal mee eens, maar hoezo onder schooltijd (nooit gehoord van werkdruk en lerarentekort?). Het kan ook anders: Van Praag, roep alle ouders op om meer met hun kinderen te bewegen; lekker ’s ochtends een stukje hardlopen, in ieder geval niet meer met de auto naar school, maar gewoon lopen of fietsen, na schooltijd verplicht buitenspelen enz……… dat zet zoden aan de dijk. En, vraag of het onderwijs mogelijkheden ziet om het bewegen meer te stimuleren.

Binnen Stichting Delta hebben we een goede groep gymleraren die alle gymlessen voor onze leerlingen verzorgen. Daarnaast is er een mooi sportaanbod in samenwerking met de sportverenigingen en de buurtsportcoaches. Ik vind dat groepsleerkrachten zeker de kansen moeten benutten om hun leerlingen meer te laten bewegen, als een les buiten kan, ga lekker naar buiten en zo zijn er best meer mogelijkheden, maar van de 8.760 uren in een jaar zijn de kinderen ‘slechts’ ongeveer 950 uur op school en daar moet al heel veel worden gedaan.

 

schoolsport 2018-2019

 

Schoolsportjaarkalender schooljaar 2018-2019.

Wat Wanneer Voor wie? Waar? Organisatie Verplicht?
Zwemfestijn 17 en 31 oktober 2018 Groep 7 Zwembad Brandenburg Stichting DELTA ja
Zaalvoetbal Kerstvakantie Groep 3 t/m 8 Sporthal De Bilt Buurtsportcoaches Nee
Basketbal en
Cool Moves           
22, 23, 24 en 25 januari 2019 Groep 8 Sporthal De Bilt Stichting DELTA Ja
Cruyff Court
(voetbal)
Maart Groep 7 en 8 Cruyff court De Bilt Buurtsportcoaches Nee
Schoolvoetbal 3 en 10 april  2019 Groep 5 t/m 8 Sportpark Weltevreden Stichting DELTA Nee
DELTA volleybal 18 april 2019 Leerkrachten DELTA Sporthal De Bilt Stichting DELTA Nee
Sportdagen 14, 16 en 17 mei 2019 Groep 6, 7 en 8 Sportpark Weltevreden Stichting DELTA Ja
Rugbytoernooi SRFC 12 of 19 juni 2019 Groep 6, 7 en 8 Sportvelden Werkplaats SRFC Nee
 

Verder worden dit schooljaar diverse clinics uitgevoerd door ijsvereniging IJBM alsmede door tennisvereniging TV FAK.
IJBM probeert voor 8 basisscholen in oktober/november 2018 schaatstrainingen te verzorgen op de Vechtse banen.

Voor informatie omtrent bovenstaande kunt U terecht bij : sportcie.deltadebilt@gmail.com