Taalklas 

In schooljaar 2016-2017 heeft Stichting Delta in overleg met de andere scholen in gemeente De Bilt het initiatief genomen om de kinderen van vluchtelingen met een status op een aparte locatie (WVT) in een taalklas op te vangen. Vanaf september 2016  tot nu (juli 2018) zijn 54 basisschoolkinderen van vluchtelingenouders in onze gemeente komen wonen.
De meeste kinderen zijn gestart in de taalklas, waar ze tot rust kunnen komen, zich veilig voelen en kunnen wennen aan de Nederlandse omgeving. Ze leren Nederlands spreken en schrijven op een zodanig niveau dat ze hierna zo snel mogelijk (passend)onderwijs kunnen volgen op een reguliere basisschool in onze gemeente. Heel mooi dat bijna alle basisscholen in onze gemeente meewerken aan deze vervolgstap, zodat deze leerlingen zich echt welkom voelen.

De kinderen hebben in hun jonge leven al veel meegemaakt. Het fijn dat iedereen probeert om deze kinderen een fijne plek te geven ook al weten we dat het een hele klus is om ook deze kinderen een passend aanbod te geven in de groep. Om een beetje idee te hebben wat deze kinderen hebben meegemaakt raden we je aan de film  ‘rode krijtje’ te bekijken. Deze film is gemaakt door een student die de kinderen van de taalklas een periode heeft gefilmd. De film is vertoond op het filmfestival in Utrecht.

Via onderstaande link

https://vimeo.com/242700690

Het wachtwoord is    rodekrijtjes17