Gelijke schooltijden

Sinds augustus 2012 passen enkele scholen van Stichting Delta een continurooster met vijf gelijke dagen toe. Alle groepen hebben gelijke schooltijden en gaan op alle dagen van de week van 8.30 uur tot 14.00 naar school. Dus ook op de woensdag en de vrijdag. Ook op de andere scholen wordt nagedacht over de voor- en nadelen van deze schooltijden. De eventuele keuze voor andere schooltijden wordt gedaan door de directie van de school met instemming van de MR en goedkeuring van het schoolbestuur.

 

Stand van zaken per januari 2018:

Deltascholen die het vijf-gelijke-schooldagen-model hanteren:

De Regenboog in De Bilt
Wereldwijs in Bilthoven
Martin Luther Kingschool in Maartensdijk

Per augustus 2018:

Michaelschool in De Bilt
Groen van Prinstererschool in De Bilt

Ook niet-Delta scholen in onze nabije omgeving hanteren dit model of starten hiermee in augustus 2018:

Het Zonnewiel in De Bilt
De Nijepoort in Groenekan
De Bosberg in Hollandsche Rading
De Kameleon in Den Dolder