Gelijke schooltijden

Sinds augustus 2012 passen enkele scholen van Stichting Delta een continurooster met vijf gelijke dagen toe. Alle groepen hebben gelijke schooltijden en gaan op alle dagen van de week van 8.30 uur tot 14.00 naar school. Dus ook op de woensdag en de vrijdag. Ook op de andere scholen wordt nagedacht over de voor- en nadelen van deze schooltijden. De eventuele keuze voor andere schooltijden wordt gedaan door de directie van de school met instemming van de MR en goedkeuring van het schoolbestuur.