Corona-virus

20 maart 2020

Het onderwijs in deze corona-tijd.

Veel betrokkenen bij het basisonderwijs waren op donderdag 12 maart verbaasd dat premier Rutte tijdens de persconferentie meldde dat de scholen gewoon open konden blijven. De scholen waren heel hard nodig om de adequate medische zorg in Nederland te continueren. Het viel ons echter op dat juist ouders die in de medische zorg werken op de vrijdag daarna hun kinderen thuis hielden; zij wisten beter en wilden geen risico lopen. Gelukkig kwam de premier op zondag 15 maart met het wijze besluit, dat de scholen voorlopig tot en met 6 april gesloten zullen zijn. Daarna gingen alle schoolteams aan de slag met het concretiseren van het thuisonderwijs en was het op maandag 16 maart ook nog spannend hoeveel kinderen er om 8.30 uur op de stoep zouden staan, want aan de scholen was gevraagd om onder schooltijd opvang te bieden.
Nu, een week later, schrijf ik op vrijdagavond 20 maart na de speech van onze Koning een terugblik op het thuisonderwijs en de opvang op de scholen. Als u dit leest, zullen er ongetwijfeld nieuwe ontwikkelingen zijn.
In het onderwijs werd al rekening gehouden met een mogelijke sluiting van de scholen, maar op zondag bleven we toch afwachten op de landelijke maatregel. Toen het sluiten definitief een feit was, werd de communicatie naar de schoolteams en de ouders in orde gemaakt en werden algemene afspraken met de schooldirecteuren gedeeld. Op de maandagochtend bleek, waar we op hadden gehoopt: er waren bijna geen kinderen op de scholen. Super hoe de ouders in korte tijd opvang voor hun kinderen hadden geregeld. De leerkrachten gingen gelijk aan de slag met het samenstellen van thuiswerk voor de kinderen. Zowel thuiswerk op de wat traditionele manier met boeken, schriften en werkboekjes als ook via de digitale wegen. Ook werd er die dag gezocht naar goede manieren om contact te hebben met ouders en leerlingen. Tussen de scholen werden ideeën uitgewisseld; niet alleen binnen Delta, maar ook met scholen door het hele land; we werden overspoeld met allerlei suggesties. Knap hoe de schoolteams keuzes hebben gemaakt die passen bij de school, die passen bij de leeftijd van de kinderen en die ook nog passen bij de verschillen tussen de kinderen.
Bij de meeste scholen werden op dinsdag de thuiswerkpakketten verdeeld en konden de kinderen aan de slag. Niet alleen de kinderen, maar ook de ouders hadden er ineens een lastige extra taak bij. Het is al een klus om kinderen goed op te voeden en te verzorgen, vaak in combinatie met een baan, maar dan nu ook nog een paar uur per dag je kind begeleiden met schoolwerk. Ook vanaf deze plaats dank en complimenten aan al die ouders die deze extra taak zo goed oppakken.
In die eerste week was het gelukkig ook nog regelmatig mooi weer en konden de kinderen lekker buitenspelen. Ik zag ook heel wat ouders met hun kinderen voetballen, gewoon een stukje hardlopen of beweegactiviteiten uitvoeren. Gaaf ook die opdrachten die (gym)leraren op dit gebied met de kinderen en de ouders deelden.
Op donderdag hielden we met de schooldirecteuren onze eerste video vergadering, waarin we ook de ervaringen uitwisselden. Het waren vooral positieve verhalen met veel complimenten van ouders aan de leerkrachten en van leerkrachten aan de ouders en de kinderen. Toch merkten we ook dat het niet overal goed gaat en daar maken we ons zeker zorgen over. Het kan van alles zijn, maar dan bedoel ik niet dat er kinderen zijn die de sommen niet zo goed snappen of dat er ouders zijn die het niet zo goed uitleggen: dat komt wel goed hoor. Maar ik denk dan aan de onzekerheid over de komende weken en de spanningen die er thuis ontstaan door deze onverwachte noodsituatie. Zowel onze premier als onze koning riepen op om elkaar te helpen en ook onze burgemeester had mooie woorden. En die woorden zijn ook heel toepasselijk op het onderwijs en de kinderen waar we nu met z’n allen ons best voor doen.
Natuurlijk willen we allemaal weten waar we nu aan toe zijn: gaan de scholen op 7 april weer gewoon open, gaan ze gedeeltelijk open, gaan ze nog helemaal niet open en tot wanneer? Het geduld wordt op de proef gesteld en laten we alsjeblieft de landelijk voorschriften volgen en ons gezonde verstand gebruiken.

Martin

 

 

Aan de betrokkenen bij de scholen
van Stichting Delta De Bilt.

De Bilt, 15 maart 2020.

Geachte heer/mevrouw,

Afgelopen vrijdag ontving u van mij een brief die aansloot bij de persconferentie van donderdag 12 maart jl. Vandaag heeft het kabinet besloten om alsnog de scholen voorlopig tot 6 april te sluiten. Deze brief betreft de situatie voor de korte termijn. Gaat u er maar van uit dat u regelmatig een update van mijn kant zult ontvangen.
Vanaf morgen zijn onze scholen dicht. Om de risico’s op verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, komen de kinderen en ouders zo min mogelijk op school.
De minister van Onderwijs meldde dat de kinderen van ouders met essentiële beroepen naar school en opvang kunnen. Dit is een uitdaging voor ons allen, want we willen zo min mogelijk mensen in elkaars buurt. Hierbij kunnen ouders, familieleden en/of kennissen elkaar helpen om de kinderen toch elders op te vangen. Als dat echt niet lukt voor de ouders in de betreffende beroepen, neem dan contact op met uw school.

De schoolteams zullen hun best doen om de kinderen te helpen bij het volgen van thuisonderwijs. Daarbij is ook de hulp van ouders noodzakelijk.
De komende dagen zullen de leerkrachten voor de kinderen lesmaterialen (boeken, schriften, eventueel tablets, en andere materialen) in orde gaan maken t.b.v. thuisonderwijs. Via de eigen school krijgt u informatie hoe deze materialen opgehaald kunnen worden.
Sociale contacten tot een minimum beperken!

Iedere school heeft digitale middelen om de ouders en de leerlingen te kunnen bereiken. Via de eigen school krijgt u hierover nadere informatie.
Het lesprogramma zal beperkt zijn. Ik ga er van uit dat iedereen altijd zijn best doet, dus in deze bijzondere situatie, waarin we elkaar hard nodig hebben, doen we dat ook.
We zullen het voorlopig op deze manier moeten doen.

Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking!

Met vriendelijke groet,

Martin van Veelen
(directeur-bestuurder)

 

 

 

 

Aan de betrokkenen bij de scholen
van Stichting Delta De Bilt

De Bilt, 13 maart 2020.

Geachte heer/mevrouw,

Gistermiddag was de persconferentie waar de Minister van Medische zorg en de Minister-President de nieuwe maatregelen inzake het coronavirus meldden.
Voor het basisonderwijs, dus ook onze scholen, geldt dat de overheid vindt dat de scholen open moeten blijven. Persoonlijk heb ik hier veel moeite mee, maar ik vind dat we t.b.v. het algemene belang moeten gehoorzamen en de maatregelen moeten respecteren. Dat zullen we dan ook doen. De leerkrachten zijn altijd al heel belangrijk voor de Nederlandse samenleving, nu blijkbaar nog meer. Na de persconferentie hebben we met de schooldirecteuren gesproken en afgestemd dat we de landelijke maatregelen zullen steunen. We hebben ook gesproken over wat ons mogelijk te wachten staat.
Enkele voorbeelden:

Er zullen meer leerkrachten thuis blijven, want in geval van twijfel komen ze meestal gewoon werken, nu adviseer ik hen om zich in geval van twijfel ziek melden. Het is dan niet altijd mogelijk om voor vervanging te zorgen. De scholen mogen dan besluiten een klas vrijaf te geven. De scholen zullen zich inspannen om dit tot het minimum te beperken. Zij zullen proberen om niet steeds dezelfde groepen vrijaf te geven en de last evenredig te verdelen.

Kinderen worden vaker thuis gehouden. Natuurlijk als ze ziek zijn, maar nu ook in geval van twijfel. Ouders kunnen ook besluiten hun kind uit voorzorg thuis te houden, dat zullen we respecteren en deze kinderen ziek melden (dus niet als ongeoorloofd verzuim). We nemen contact op met de ouders van leerlingen die op school verschijnselen vertonen van verkoudheid, want deze leerlingen moeten naar huis.

Voorlopig zullen we tot 31 maart 2020 geen activiteiten meer uitvoeren die buiten het reguliere programma vallen en niet strikt noodzakelijk zijn. School specifieke zaken hoort u via de eigen schooldirecteur

Daarnaast volgen we uiteraard ook de reguliere maatregelen via de GGD op.

Het lijkt me logisch dat de landelijke maatregelen worden opgeschaald en dat de scholen alsnog worden gesloten. Ook op dit scenario bereiden we ons voor. U wordt ook verzocht om hier alvast rekening mee te houden.

Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking!

Met vriendelijke groet,

Martin van Veelen
(directeur-bestuurder)