15 maart 2019

Helaas moeten we wederom een bericht plaatsen in het kader van acties in het Onderwijs.

De politiek onderkent nog steeds niet voldoende dat er een duidelijk verband bestaat tussen de ernstige tekorten aan leerkrachten in het basisonderwijs (over enkele jaren 4.000 fulltimebanen), de te lage salarissen en de ervaren werkdruk.

In dit verband geven we op 15 maart a.s. geen les op de scholen van onze stichting.

Het is heel belangrijk om ons beroep aantrekkelijker te maken, zodat de komende jaren meer (jonge) mensen kiezen voor de Pabo. Daar horen marktconforme salarissen en goede werkomstandigheden bij.
Daarnaast moeten we als onderwijs ook reflecteren op de wijze waarop wij ons presenteren, daar valt ook winst te behalen: werken in het onderwijs is immers hartstikke boeiend!

We hebben samen met de overheid in 2018 de eerste stap gezet, maar een flinke tweede stap is echt noodzakelijk!