Organisatie.

De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf personen

Rob van Seters, voorzitter
Piet den Ouden, vice-voorzitter/secretaris
Paul Meuwese, lid
Erwin Bosman, lid
Jehan Coyajee, lid

Het bestuur

Martin van Veelen, directeur-bestuurder

De scholen

Stichting Delta De Bilt beheert en bestuurt negen basisscholen in De Bilt, Bilthoven en Maartensdijk.
Iedere school wordt geleid door een integraal verantwoordelijke schooldirecteur.

Het kantoor

De RvT, het bestuur en de schooldirecties worden administratief en beleidsmatig  ondersteund
door de medewerkers van het kantoor van Stichting Delta De Bilt.

Medezeggenschap

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (stichting).
Iedere school heeft zowel een personeelslid als een ouder in de GMR.
De directeur-bestuurder overlegt met de GMR.

Medezeggenschapsraad (school).
Iedere school heeft een MR bestaande uit enkele ouders en personeelsleden.
De schooldirecteur overlegt met de MR.