Artikelen van deltadebilt

Inspectiebezoek

Enkele maanden geleden, net voor de Corona-crisis, bezocht de onderwijsinspectie het bestuur en enkele scholen van onze stichting i.v.m. een vierjaarlijks onderzoek naar de onderwijskwaliteit en de financiën. Wij kijken terug op een mooi proces dat resulteerde in een prima inspectierapport; we zijn daar best een beetje trots op. Dit komt niet vaak voor: Definitief […]

Vacatures na de zomer

De formaties voor schooljaar 2020-2021 zijn inmiddels rond en we hebben op dit moment geen vacatures meer. De situatie kan na de zomervakantie veranderen en wellicht ontstaan dan weer vacatures. Als je interesse hebt in een baan binnen onze stichting, mail dan naar martin@deltadebilt.nl Alvast bedankt!    

Corona-virus

28 augustus 2020 Aan de betrokkenen bij de scholen van Stichting Delta De Bilt De Bilt, 28 augustus 2020. Geachte heer/mevrouw, Hopelijk leest u deze brief in goede gezondheid en heeft u ondanks de coronacrisis een goede zomervakantie achter de rug. In de maanden voor de zomervakantie heeft u van mij diverse keren een brief […]

30 en 31 januari

Geachte heer/mevrouw, De vakbonden roepen het personeel op om op 30 en 31 januari a.s. te staken. Het is het recht van ieder personeelslid om op die dagen te staken, dus dat zal ik als bestuurder van Delta ook respecteren. In tegenstelling tot de eerdere acties, werk ik formeel niet mee aan deze staking. Dat […]

Vacatures en lerarentekort

Het lerarentekort gaat ons hier in de gemeente De Bilt ook raken. Konden we tot voor kort nog relatief eenvoudig nieuw personeel vinden om onze vacatures te vervullen, nu ligt dit heel anders. De Martin Luther Kingschool in Maartensdijk groeit en wil graag z.s.m. een derde kleutergroep starten, maar zoekt hiervoor een geschikte leerkracht. Op […]

6 november

De scholen van Stichting Delta De Bilt zijn uiteraard gesloten. Ter inspiratie twee linkjes: https://binged.it/2pGG4sV  (“Wat doen onze leerkrachten?” door Peter Heerschop) https://www.gids.tv/video/129862/zondag-met-lubach-gemist-lerarentekort-in-het-basisonderwijs          

Vacatures 1 augustus 2019

update 10 juli 2019. In de afgelopen maanden hebben we diverse nieuwe leerkrachten kunnen begroeten die per 1 augustus bij ons in dienst treden. Op dit moment zijn al onze vacatures vervuld! Daar zijn we uiteraard heel blij mee, want in deze tijd met een ernstig lerarentekort hadden we meer problemen verwacht. Het kan best […]

Beleidsplan 2019-2022

In de afgelopen maanden hebben we ons nieuwe beleidsplan vormgegeven en vastgesteld. De webpagina http://www.deltadebilt.nl/missie-en-visie/ is geactualiseerd en daar kunt u ook ons beleidsplan 2019-2022 openen. Het beleidsplan heeft als titel:  Boeiend onderwijs in een lerende organisatie. Het beleidsplan geeft de scholen de richting en de kaders waarbinnen zij hun schoolplannen schrijven.

15 maart 2019

Helaas moeten we wederom een bericht plaatsen in het kader van acties in het Onderwijs. De politiek onderkent nog steeds niet voldoende dat er een duidelijk verband bestaat tussen de ernstige tekorten aan leerkrachten in het basisonderwijs (over enkele jaren 4.000 fulltimebanen), de te lage salarissen en de ervaren werkdruk. In dit verband geven we […]