Artikelen van deltadebilt

Inspectiebezoek

Enkele maanden geleden, net voor de Corona-crisis, bezocht de onderwijsinspectie het bestuur en enkele scholen van onze stichting i.v.m. een vierjaarlijks onderzoek naar de onderwijskwaliteit en de financiën. Wij kijken terug op een mooi proces dat resulteerde in een prima inspectierapport; we zijn daar best een beetje trots op. Dit komt niet vaak voor: Definitief […]

Onze gymleraren ASM-geschoold

Athletic Skills Model Op woensdagmiddag 14 oktober 2020 hebben de vakleerkrachten bewegingsonderwijs van Stichting Delta de cursus Athletic Skills Model met goed gevolg afgerond. Op 4 woensdagmiddagen werden de cursisten onderworpen aan 3 uur theorie en 1,5 uur praktijk. De vakleerkrachten zijn nu ASM instructeur advanced. Heel mooi dat de buurtsportcoach en enkele leerkrachten ook […]

Corona-virus

4 februari 2021 Aan de betrokkenen bij de scholen van Stichting Delta De Bilt Geachte heer/mevrouw, Afgelopen zondag besloot het kabinet om de basisscholen en de kinderopvang (niet de BSO) per 8 februari weer te openen. Op zich is dit een mooi bericht, zeker als we ook zien dat de corona-aantallen gestaag omlaag gaan. We […]

30 en 31 januari

Geachte heer/mevrouw, De vakbonden roepen het personeel op om op 30 en 31 januari a.s. te staken. Het is het recht van ieder personeelslid om op die dagen te staken, dus dat zal ik als bestuurder van Delta ook respecteren. In tegenstelling tot de eerdere acties, werk ik formeel niet mee aan deze staking. Dat […]

Vacatures en lerarentekort

Het lerarentekort gaat ons hier in de gemeente De Bilt ook raken. Konden we tot voor kort nog relatief eenvoudig nieuw personeel vinden om onze vacatures te vervullen, nu ligt dit heel anders. De Martin Luther Kingschool in Maartensdijk groeit en wil graag z.s.m. een derde kleutergroep starten, maar zoekt hiervoor een geschikte leerkracht. Op […]

6 november

De scholen van Stichting Delta De Bilt zijn uiteraard gesloten. Ter inspiratie twee linkjes: https://binged.it/2pGG4sV  (“Wat doen onze leerkrachten?” door Peter Heerschop) https://www.gids.tv/video/129862/zondag-met-lubach-gemist-lerarentekort-in-het-basisonderwijs          

Vacatures 1 augustus 2019

update 10 juli 2019. In de afgelopen maanden hebben we diverse nieuwe leerkrachten kunnen begroeten die per 1 augustus bij ons in dienst treden. Op dit moment zijn al onze vacatures vervuld! Daar zijn we uiteraard heel blij mee, want in deze tijd met een ernstig lerarentekort hadden we meer problemen verwacht. Het kan best […]

Beleidsplan 2019-2022

In de afgelopen maanden hebben we ons nieuwe beleidsplan vormgegeven en vastgesteld. De webpagina http://www.deltadebilt.nl/missie-en-visie/ is geactualiseerd en daar kunt u ook ons beleidsplan 2019-2022 openen. Het beleidsplan heeft als titel:  Boeiend onderwijs in een lerende organisatie. Het beleidsplan geeft de scholen de richting en de kaders waarbinnen zij hun schoolplannen schrijven.

15 maart 2019

Helaas moeten we wederom een bericht plaatsen in het kader van acties in het Onderwijs. De politiek onderkent nog steeds niet voldoende dat er een duidelijk verband bestaat tussen de ernstige tekorten aan leerkrachten in het basisonderwijs (over enkele jaren 4.000 fulltimebanen), de te lage salarissen en de ervaren werkdruk. In dit verband geven we […]